Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. home
  4.  » Ruimte voor voorzieningen in Voorschoten

Ruimte voor voorzieningen in Voorschoten

Voorschoten wil haar inwoners een hoge kwaliteit aan voorzieningen bieden en tegelijkertijd woningen realiseren volgens de opgestelde woonvisie, maar heeft hiervoor beperkt de ruimte in haar begroting. Met die gedachte in het achterhoofd onderzocht bbn adviseurs de ontwikkelmogelijkheden van 16 gemeentelijke gebouwen: van gemeentewerf en bibliotheek tot aan onderwijslocaties.

Grootste winst
“Door samen met de betrokkenen enkele oplossingsroutes te beoordelen, hebben we de partijen zicht gegeven op wat ze écht belangrijk vinden. We hebben ook bekeken welke projecten gebundeld moeten worden en welke juist niet,” vertelt Sidney Mac Gillavry van bbn adviseurs. “Door onderscheid te maken tussen projecten die snel kunnen worden gestart en projectideeën waarvan het realiteitsgehalte nog moet worden uitgezocht, voorkom je dat alles op alles moet gaan wachten. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de grootste winst is te behalen met het terugbrengen van het aantal gebouwen dat de gemeente in bezit heeft. Voor de uitvoering hebben we behapbare opgaves geformuleerd.”

Neem voor meer informatie contact op met Sidney Mac Gillavry.