Risicomanagement

Risicoanalyse en risicobeheersing zijn diep verankerd in de aanpak van bbn adviseurs. We adviseren u over de meest effectieve manier om risico’s te beperken bij uw bouwproject.

Elk bouwproces kent risico’s en kansen. Een risico is een onverwachte gebeurtenis met een negatief gevolg. Een kans is een onverwachte gebeurtenis met een positief gevolg. Beiden kunnen de doelen van een project beïnvloeden. Met onze aanpak voor risicomanagement helpen we de risico’s van uw project te beheersen en de doelen van het project veilig te stellen.

Risicoanalyse
Bij de start van de risicoanalyse bepalen we samen met u de doelstelling. We gebruiken de RISMAN methode om in overleg met betrokken partijen de belangrijkste risico’s in kaart te brengen. Bewustwording creëren binnen het projectteam is een van de pijlers van onze aanpak. Met een Monte Carlo Simulatie kunnen we aanvullend een financiële verwachtingswaarde aanleveren. We zetten de methodes in als middel om een doel te bereiken, niet als doel op zich.

Risicobeheersing
De risicoanalyse levert beheersmaatregelen op die we voortdurend bewaken. Risicobeheersing is meer dan alleen het in kaart brengen van de risico’s en het bepalen van maatregelen. Het is een continu proces. De beheersmaatregelen worden geëvalueerd om vervolgens de invloed van de risico’s opnieuw vast te stellen. Bij evaluaties vinden we het belangrijk de dialoog op gang te houden. Zo kunnen we actief sturen op risico’s en deze uiteindelijk beperken.

Ronald Wolvekamp

planontwikkeling & advies

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.