Afdelingsmanager bouwkostenmanagement

Mark Bruin

Mijn streven is dat mijn opdrachtgever bij de feestelijke opening van een gebouw met trots kan zeggen dat het project is gerealiseerd binnen de programmatische, esthetische en budgettaire randvoorwaarden.

Als bouwkostenadviseur stel ik bouwbudgetten op tijdens het ontwerpproces. Ook bewaak ik deze budgetten. Het leuke aan mijn functie vind ik het in teamverband werken aan het haalbaar maken van de meest uiteenlopende projecten.

Afstemming met het ontwerpproces

De huidige digitale ontwikkelingen zie ik als een van de grootste uitdagingen voor het vakgebied van bouwkostenmanagement. Ik vind het belangrijk dat onze bouwkostenadvisering zo optimaal mogelijk aansluit bij digitale ontwikkelingen in het ontwerpproces. De projecten waar ik speciale herinneringen aan heb zijn de herontwikkeling van Lounge 2 op Schiphol en de realisatie van schouwburg De Kampanje in Den Helder. Het laatste project in het bijzonder, omdat het binnen een zeer beperkt budget is gerealiseerd.

‘Het is van belang dat onze bouwkostenadvisering optimaal aansluit bij digitale ontwikkelingen in het ontwerpproces.’

Waardevolle projecten