Onze duurzame ambities

Bij bbn is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Zorg dragen voor mens en milieu doen we vanuit ons hart en met ons hoofd. We bouwen aan een wereld waarin het fijn leven is. Voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Op deze 3 pijlers is onze duurzame ambitie gebouwd

Duurzame energie
Energie speelt vaak een hoofdrol bij verduurzamen. Simpelweg komt dit neer op: onnodig energieverlies voorkomen en CO2-neutrale energie zoveel mogelijk zelf opwekken.   Wet- en regelgeving voorziet onder meer via het bouwbesluit al in een aantal instrumenten, zoals de BENG en ENG eisen en standaard isolatie streefwaarden. Momenteel is dit onvoldoende voor een CO2-neutrale en daarmee duurzame energievoorziening. bbn adviseurs biedt opdrachtgevers meer om toch te kunnen halen. Dit doen we onder andere door:

Circulair bouwen
Gebouwen realiseren die aangenaam zijn om in te verblijven, die gezond zijn en het welzijn van mensen verhogen en die aan het einde van de levensduur bijvoorbeeld tien procent meer waard zijn. Dit is de extra waarde van circulair bouwen.  

Het omarmen van de circulaire principes is noodzakelijk om projecten toekomstbestendig te maken, daarvan zijn we bij bbn overtuigd. Bij bbn hanteren we een pragmatische aanpak om deze doelstelling te realiseren: van circulaire nieuwbouwplannen en beheer en onderhoud tot en met circulaire sloop of demontage.   

Circulair bouwen vereist een nieuwe aanpak. bbn helpt projecten circulair te maken door:

Leefbaar gebouw en gebied
Projecten laten samenwerken met de natuur, dat vinden we belangrijk bij bbn. Steeds vaker ondervinden we de ongewenste gevolgen van het veranderende klimaat. Door de natuur onderdeel te maken van onze plannen, creëren we toegevoegde waarde.  Zo minimaliseren we bijvoorbeeld de gevolgen van overstromingen en oververhitting en maken we gebouwen waar mensen zich prettiger voelen. Ons doel is om de wensen van opdrachtgevers en de behoeften van de natuur met elkaar in balans te brengen. Bij bbn maken we werk van natuur inclusief bouwen, klimaatadaptatie en gezond bouwen door aandacht voor:

  • Natuurlijke waterbalans
  • Stimuleren biodiversiteit  
  • Tegengaan hittestress
  • Tegengaan geluid/licht overlast  
  • Gezonde gebouwen 
  • Verkleinen CO₂ voetafdruk

Waardevolle projecten

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.