Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. home
  4.  » Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

We zien steeds meer behoefte aan alternatieven voor het vroegere verzorgingshuis. Het gaat meestal om ófwel vrij zware zorg, maar dan net geen verpleeghuis. Of om zelfstandig wonen met de mogelijkheid verzorgd te worden als dat nodig is – juist een maatje lichter dan het verzorgingshuis.

Collectief particulier zorgwonen
Een mooie manier om ‘een maatje lichter dan het verzorgingshuis’ te realiseren is een collectief woonproject met zorgarrangement. Dit soort projecten voorziet duidelijk in een behoefte. Misschien omdat het mantra ‘langer thuis’ wel aantrekkelijk klinkt voor beleidsmakers, maar het lang niet altijd aantrekkelijk is in een groot huis te wonen als de gezondheid achteruitgaat en eenzaamheid op de loer ligt. Dan liever een gerestaureerde kerk, een voormalig schoolgebouw of een hofje, met een aantal appartementen en een gezamenlijke tuin.

Financiering
Het vraagt nogal wat om zelf het initiatief te nemen voor zo’n project. Eerst een groep gelijkgestemden vinden, goede afspraken met elkaar maken en een plan ontwikkelen. En dan zo’n project nog financieren. Voor die laatste stap is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) opgezet. Als collectief particulier opdrachtgever (CPO) in de vorm van een vereniging of sociale onderneming kan de subsidie worden aangevraagd. Sinds april 2020 is de regeling versoepeld. De financiële ondersteuning is per fase beschikbaar. In de initiatieffase is er een subsidie voor de aanloopkosten. Daarna kan een lening worden aangevraagd voor de ontwikkeling van het project. Ten slotte is er een garantieregeling voor een deel van de financiering van de woningen.

Eigen wooninitiatief met zorg
De regeling maakt het eenvoudiger de stap te zetten naar een eigen wooninitiatief met zorg. Dit moet leiden tot een betere aansluiting van de woningvoorraad op de uiteenlopende groep ouderen: mensen die in meer of mindere mate behoefte hebben aan zorg, die over een grotere of een kleinere portemonnee beschikken, en die een verscheidenheid aan persoonlijke voorkeuren in de woonomgeving hebben. Het is belangrijk om mensen de kans te geven zo lang mogelijk zelf regie te laten houden over hun leven. Dat kan de druk op de zorg die we de komende jaren zien toenemen misschien ook nog een beetje verlichten.

ZorgSaamWonen, een platform voor wonen met zorg waarvan bbn partner is, organiseert op 7 juli een webinar over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en de toepassing ervan. Kijk voor meer informatie op www.zorgsaamwonen.nl/agenda

Informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl/swz

Deel deze pagina