Selecteer een pagina
Home › Projecten › Regeling Zorginfrastructuur vervalt per eind 2017

Regeling Zorginfrastructuur vervalt per eind 2017

De ‘Subsidieregeling Zorginfrastructuur’, de opvolger van de ‘ beleidsregel Zorginfrastructuur’ eindigt per 2018. De regeling was bedoeld om extramuralisering te stimuleren door het subsidiëren van wijksteunpunten en domotica. Maar nu de verantwoordelijkheden voor extramurale zorg gedecentraliseerd zijn, is het subsidiëren van zorginfrastructuur geen taak meer voor de centrale overheid.

Veel zorgorganisaties maken nog steeds gebruik van de ‘Subisidieregeling Zorginfrastructuur’. Deze regeling bestaat sinds 2015 en was alleen beschikbaar voor lopende projecten in de extramurale zorg die al voor 2013 bestonden en gefinancierd werden vanuit de ‘beleidsregel Zorginfrastructuur’.

Staatssecretaris Van Rijn probeert met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken te maken over hoe zorginfrastructuur lokaal of regionaal ondersteund kan worden vanuit de decentrale overheden. Daarbij is de staatsecretaris voornemens om de financiën hiervoor over te hevelen.

Het is dus even afwachten wat er op lokaal niveau beschikbaar komt voor de zorginfrastructuur. Om met uw nieuwe stakeholders in deze binnenkort het gesprek over ondersteuning van de zorginfrastructuur aan te gaan is het belangrijk om een gedegen inzicht te hebben in daadwerkelijke kosten van deze voorzieningen. Investeringen hierin zijn reeds vele jaren geleden gedaan. Een deel ervan zal afgeschreven zijn, maar wellicht is het nodig om nieuwe investeringen voor bijvoorbeeld onderhoud en/of modernisering van de zorginfrastructuur te plannen.

bbn Adviseurs kan u ondersteunen om de toekomstige cash flow en de technische toekomstbestendigheid van uw zorginfrastructuur ik beeld te brengen.

Voor een vrijblijvend gesprek hierover kunt u contact opnemen met ing. Maarten Visser, senior adviseur, tel 088 – 226 74 79.