Schouwburg Ogterop, Meppel


De gemeente Meppel wil circulair bouwen bij de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop. Met de vernieuwbouw van de schouwburg wordt ingezet op het versterken en toekomstbestendig maken van het cultureel aanbod in Meppel en de regio. De aanpak van Ogterop moet een icoonproject op het gebied van circulair bouwen worden.

“We willen als gemeente echt stappen zetten door te investeren in een circulaire economie en door circulair te bouwen. De vernieuwing van schouwburg Ogterop biedt een mooie kans om het voorbeeld te geven. Ik ben blij dat de gemeenteraad ons ook de ruimte heeft gegeven die kans verder te onderzoeken,” zegt wethouder Henk ten Hulscher. Naar verwachting kan de raad eind 2022 een besluit nemen over een uitgewerkt voorstel voor de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop.

Materiaalpaspoort
Om zo circulair mogelijk te kunnen bouwen, wordt eerst het huidige gebouw helemaal in kaart gebracht: welke materialen zijn aanwezig en hoe kunnen ze worden hergebruikt? Dit wordt vertaald in een materiaalpaspoort. “De vernieuwbouw van onze schouwburg kan zo hét voorbeeld van duurzaam en circulair bouwen worden,” denkt schouwburgdirecteur Natalie Straatman.

Architectenselectie
bbn adviseurs heeft in samenwerking met de gemeente en de schouwburg het Programma van Eisen opgesteld voor de vernieuwing. Hierbij is onder meer de aanwezige kennis en ervaring met circulair bouwen benut. Als bouwmanager begeleidt bbn ook het proces om een geschikte architect te selecteren voor de vernieuwing van de schouwburg.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Meppel

Omvang

circa : 4.000 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld