Brede school Asperen

De gemeente Lingewaal heeft een uitvoeringsagenda opgesteld met als titel ‘Manifest van Lingewaal 2015 – 2022’. Het Manifest beschrijft de visie van de gemeente op de leefbaarheid van de kernen en de gemeente in het algemeen.

Kenmerken van het Manifest zijn:

  • samenwerken aan leefbaarheid
  • een vitaal en leefbaar Lingewaal
  • clusteren van basisvoorzieningen in kernen van de gemeente
  • stimuleren van samenwerken en efficiënt ruimtegebruik
  • versterking van verschillende instellingen door deze samen te brengen op één locatie

Naar aanleiding van het Manifest zijn verschillende projecten gedefinieerd, waaronder de realisatie van een brede school in de kern Asperen. In 2016 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van deze brede school. In december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling en realisatie. In de brede school in Asperen zijn twee basisscholen gevestigd, OBS De Zandheuvel en CBS De Open Poort, en een peuterspeelgroep en bso van SKCN.

bbn is door de gemeente Lingewaal ingeschakeld om het gehele proces vanaf definitiefase tot en met de realisatiefase te begeleiden. Voor de ontwikkeling van de brede school is gekozen voor een Design & Build-proces. Dit maakte voor de gebruikers het opstellen van het Programma van Eisen een extra belangrijk traject. Dit was voor hun het moment om de eisen en wensen te benoemen. Samen met de gebruikers zijn workshops gehouden om de eisen en wensen verder te definiëren. Voor dit project heeft bbn wij het Programma van Eisen inclusief de budgettering opgesteld. Daarnaast heeft bbn de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure begeleid en de bijbehorende documenten verzorgd. Vervolgens heeft bbn in de ontwerp- en realisatiefase het projectmanagement, bouwkostenmanagement en kwaliteitstoezicht uitgevoerd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Lingewaal

Architect

+ beelden: Van Hoogevest Architecten

Omvang

1.889 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld