Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Rg gebouw Erasmus MC Rotterdam

Rg gebouw Erasmus MC Rotterdam

Het hoofdgebouw van het Erasmus MC was na ruim 50 jaar behoorlijk verouderd en voldeed niet meer aan de hedendaagse voorschriften en regelgeving. Het academisch ziekenhuis is echter een facilitaire voorziening waarin technologische vooruitgang een grote rol speelt. Vandaar dat is besloten tot nieuwbouw.

In 2013 is besloten om het Thoraxcentrum (cardiologie en longziekten) in te passen in de nieuwbouw. Om dit mogelijk te maken was het nodig de reeds in uitvoering zijnde nieuwbouw aan te passen en een aanbouw te realiseren aan het Burgemeester ’s Jacobsplein. In het gebouw zijn gehuisvest: poliklinieken, stafafdelingen, verpleegafdelingen en het Pharmafilter. Bij de realisatie van deze aanbouw, het zogenaamde Rg gebouw, is bbn adviseurs betrokken als intern projectleider en als projectleider realisatie. Het ontwerp van het gebouw is ingepast in het masterplan. In de kelder van Rg is het Pharmafilter opgenomen. Hier wordt het afvalwater van het Erasmus MC gefilterd om de medicinale reststoffen te verwijderen voordat het op het riool wordt geloosd. Dit Pharmafilter is uniek in Nederland vanwege de volledige integratie in het gebouw. Op de begane grond is een toegang voor het personeel, inclusief omkleedvoorzieningen, alsmede een ambulancehal voor de hoger gelegen behandelruimtes en verpleegafdelingen.

Om de realisatie van Rg mogelijk te maken zijn er meerdere gebouwen op het terrein gesloopt en terreinleidingen verplaatst of verwijderd. Daarbij was ook sprake van asbestsanering en bodemsanering. Daarnaast is rekening gehouden met vervaltijden van (medisch) nucleaire reststoffen in het gebouw. Bij een dergelijk project hebben onze projectleiders niet alleen te maken met de technische uitdagingen, maar ook met de uitdagingen om wensen en eisen van personeel en patiënten in de planvorming en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mee te nemen en in te passen. Tijdens de bouw van het Rg-gebouw kwam Erasmus MC met een zoektocht naar extra verpleegafdelingen (t.o.v. het oorspronkelijke nieuwbouwplan). Na veel afstemming en overleg bleek dat het Rg-gebouw de beste locatie hiervoor was en het gebouwontwerp deze mogelijkheden bood. Aldus zijn er nog twee verdiepingen extra opgebouwd.

Het hoofdgebouw van het Erasmus MC was na ruim 50 jaar behoorlijk verouderd en voldeed niet meer aan de hedendaagse voorschriften en regelgeving. Het academisch ziekenhuis is echter een facilitaire voorziening waarin technologische vooruitgang een grote rol speelt. Vandaar dat is besloten tot nieuwbouw.

In 2013 is besloten om het Thoraxcentrum (cardiologie en longziekten) in te passen in de nieuwbouw. Om dit mogelijk te maken was het nodig de reeds in uitvoering zijnde nieuwbouw aan te passen en een aanbouw te realiseren aan het Burgemeester ’s Jacobsplein. In het gebouw zijn gehuisvest: poliklinieken, stafafdelingen, verpleegafdelingen en het Pharmafilter. Bij de realisatie van deze aanbouw, het zogenaamde Rg gebouw, is bbn adviseurs betrokken als intern projectleider en als projectleider realisatie. Het ontwerp van het gebouw is ingepast in het masterplan. In de kelder van Rg is het Pharmafilter opgenomen. Hier wordt het afvalwater van het Erasmus MC gefilterd om de medicinale reststoffen te verwijderen voordat het op het riool wordt geloosd. Dit Pharmafilter is uniek in Nederland vanwege de volledige integratie in het gebouw. Op de begane grond is een toegang voor het personeel, inclusief omkleedvoorzieningen, alsmede een ambulancehal voor de hoger gelegen behandelruimtes en verpleegafdelingen.

Om de realisatie van Rg mogelijk te maken zijn er meerdere gebouwen op het terrein gesloopt en terreinleidingen verplaatst of verwijderd. Daarbij was ook sprake van asbestsanering en bodemsanering. Daarnaast is rekening gehouden met vervaltijden van (medisch) nucleaire reststoffen in het gebouw. Bij een dergelijk project hebben onze projectleiders niet alleen te maken met de technische uitdagingen, maar ook met de uitdagingen om wensen en eisen van personeel en patiënten in de planvorming en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mee te nemen en in te passen. Tijdens de bouw van het Rg-gebouw kwam Erasmus MC met een zoektocht naar extra verpleegafdelingen (t.o.v. het oorspronkelijke nieuwbouwplan). Na veel afstemming en overleg bleek dat het Rg-gebouw de beste locatie hiervoor was en het gebouwontwerp deze mogelijkheden bood. Aldus zijn er nog twee verdiepingen extra opgebouwd.

Facts and figures

Opdrachtgever: Erasmus MC
Omvang: 18.000 m2
Print Friendly, PDF & Email