Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Branches
  4.  » 
  5. Zorg
  6.  » 
  7. Cure
  8.  » Op weg naar duurzaam zorgvastgoed

Op weg naar duurzaam zorgvastgoed

Dutch Green Building Council (DGBC) wil het doel om Nederland in 2050 Paris Proof te hebben tien jaar naar voren halen.

Om dit te bereiken, ontwikkelt DGBC samen met marktpartijen verschillende Stappenplannen, Routekaarten en andere middelen die stimuleren om het verduurzamen makkelijker te maken.

Stappenplan
In opdracht van DGBC start bbn adviseurs samen met ABT Ingenieurs een pilot voor het stappenplan ‘Verduurzamen van zorgvastgoed’. Voor negen gebouwen van drie verschillende zorgorganisaties stellen bbn en ABT gezamenlijk een maatwerkadvies op aan de hand van het door DGBC ontwikkelde algemene stappenplan ‘Verduurzamen’.

Circulair
Adviseurs van bbn en ABT onderzoeken onder meer hoe de zorgorganisaties omgaan met medicijnresten in het afvalwater. Ook analyseren ze het energieverbruik van de gebouwen. Verder bekijken ze in hoeverre de verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden met circulair toepasbare bouwmaterialen. Het meerjarenonderhoudsplan vormt de basis om de duurzame maatregelen zoveel mogelijk te laten samenvallen met de geplande momenten voor onderhoud en vervanging.

Energiebesparing
Het maatwerkadvies van bbn en ABT houdt rekening met de doelstellingen van de Green Deal Zorg 2.0 en gaat dus verder dan ‘Paris Proof’, dat vooral gericht is op energiebesparing.

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Visser.