Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Onderwijs
  4.  » Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

In het VO is sprake van een voortdurende ontwikkeling van de onderwijsvisie. Dat stelt steeds nieuwe eisen aan ruimtes voor onderwijs, ontmoeting en praktijkervaring.

Hoe kunnen we de visie, die de schooldirectie en de secties hebben ontwikkeld, het beste vertalen in een gebouwconcept? Dat is de eerste vraag die wij doorgaans krijgen. We gaan met uw team aan de slag in een creatief proces met workshops om het Programma van Eisen boven water te krijgen.

We werken aan duurzame, flexibele en gezonde gebouwen, een multidisciplinaire opgave die goed past bij bbn.

We kennen de wereld van het onderwijs en de gemeente. We werken aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderzoeken de haalbaarheid van nieuwbouw of renovatie. Daarbij sturen we op kosten vanuit een visie op Life Cycle Costs (LCC). We organiseren het ontwerpproces en de aanbesteding en we begeleiden de realisatie. Alles vanuit uw wens om een optimaal gebouw te krijgen voor het geven van goed onderwijs.

Vragen?
Jaco de Wildt

Jaco de Wildt