Selecteer een pagina
 1. Home
 2.  » 
 3. Diensten
 4.  » 
 5. Bouwkostenmanagement
 6.  » Nieuwe subsidieronde monumenten

Nieuwe subsidieronde monumenten

Nederland beschikt over prachtige rijksmonumenten. Historische stadhuizen, kerktorens, landgoederen en kastelen. Ook molens, watertorens en oude fabrieksgebouwen zijn een voorbeeld van dit historische erfgoed. 

Als monumenteigenaar weet u dat deze objecten speciale zorg en aandacht vragen. Niet alleen technisch, maar ook financieel. Om dit erfgoed te behouden, draagt de rijksoverheid financieel bij aan het onderhoud via de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Deze jaarlijks terugkerende subsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten zoals schilderwerk en het herstellen van gebreken. De netto subsidie bedraagt 60 procent van de benodigde (en subsidiabele) onderhoudskosten – een mooie bijdrage!

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de SIM géén woonhuis is? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidieregeling. De volgende periode voor het aanvragen van de subsidie loopt van 1 februari t/m 31 maart 2020.

bbn adviseurs helpt u in drie stappen naar subsidie voor uw monument:

 1. Na een kennismakingsgesprek brengen onze adviseurs uw mogelijke subsidie per monument in kaart. U heeft daarmee inzicht in wat de subsidie u maximaal kan opleveren;
 2. Voor de geselecteerde locaties in stap 1 gaan wij het veld in. We schouwen de monumenten op locatie om de onderhoudsbehoefte voor de komende zes jaar te bepalen. Ook bekijken we voor welke onderdelen u subsidie kunt ontvangen;
 3. Door onze ervaring met monumenten en onze kennis van de inhoud van de subsidieregeling, weten we precies welke onderdelen in de aanvraag verwerkt moeten worden. We stellen de subsidieaanvraag voor u op zodat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed – de subsidieverstrekker – de aanvraag gedegen kan beoordelen en een zo hoog mogelijk subsidiebedrag verstrekt vanaf het opvolgende jaar na aanvraag.

Wilt u een inschatting van de subsidie die u kunt krijgen voor onderhoud en herstel van uw monument? Neemt dan contact op met één van onze monumentenadviseurs:

 • Vincent van Helvoort (06 – 13 17 41 98)
 • Henri van den Berg (06 – 12 23 52 00)

 

Fotobijschrift: Molen De Koe in Ermelo is in de jaren 1990 bijna volledig afgebrand door blikseminslag. De oorspronkelijke molen dateert van 1872. Het was in eerste instantie het plan om de molen na de brand volledig te slopen, maar de monumentenafdeling van gemeente Ermelo heeft hier een stokje voor gestoken – de molenromp (nog steeds Rijksmonument) moest behouden blijven! Pas jaren later, in 2008, is de molen conform de traditionele wijze weer opgebouwd. Ook de molenaarswoning is hierbij meegenomen. Het is nog altijd een Rijksmonument. Dit is een mooi voorbeeld van de standvastigheid van een aantal monumentenliefhebbers en de droom om de molen te behouden. De molen wordt druk bezocht – hij heeft een museale functie én er wordt nog steeds koren gemalen.