Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Diensten
  4.  » 
  5. Gebiedsontwikkeling
  6.  » Nieuwe kans voor aanvragen subsidie Woningbouwimpuls

Nieuwe kans voor aanvragen subsidie Woningbouwimpuls

Vanaf 1 juli konden gemeenten subsidie aanvragen voor de Woningbouwimpuls. De eerste aanvraagronde is verstreken, maar vanaf november kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen. Gemeenten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls doen er goed aan nu al te beginnen met de voorbereiding.

Wat is de woningbouwimpuls?
De Woningbouwimpuls, een subsidie voor gemeenten van in totaal een miljard euro, is per 1 juli in werking getreden. De subsidie moet de bouw van nieuwe woningen stimuleren. Het eerste aanvraagtijdvak is ondertussen verstreken. Voor deze eerste tranche is een uitkeringsplafond van circa € 347,5 miljoen vastgesteld. Een deel van het totale budget is daarmee naar voren gehaald als anticyclische maatregel tegen de effecten van de coronacrisis.

Tweede aanvraagtijdvak
Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kondigde in een kamerbrief van 20 mei aan dat zij van plan is in november een tweede aanvraagtijdvak te openen. Dit betekent dat gemeenten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls nu moeten beginnen met het voorbereiden van een aanvraag. Het uitkeringsplafond voor dit tweede aanvraagtijdvak bedraagt naar verwachting circa € 200 miljoen.

Lees hier het hele artikel in Binnenlands Bestuur BV.