Met nieuwe bbn-tools sneller naar Paris Proof 2030

Wereldwijd is de bouwsector verantwoordelijk voor bijna 40% van de totale CO₂-uitstoot, waarvan ongeveer een derde wordt veroorzaakt door embodied carbon. Dit is de CO₂ die samenhangt met alle materialen die we toepassen. Een grote reductie op deze CO₂ is nodig en ook heel goed mogelijk. Door nieuwe methodieken om ontwerpprocessen continue te sturen op materiaalgebruik is een reductie van 30% embodied carbon mogelijk.

Nog te vaak ligt de nadruk alleen op CO₂-uitstoot welke veroorzaakt wordt door het gebruik van energie en de exploitatie. Met embodied carbon kijken we naar de koolstofuitstoot die wordt gegenereerd door de totale productie van het gebouw zelf. DGBC heeft in dit kader Carbon-budgetten bepaald passend bij Paris Proof 2030. De budgetten zijn leidend voor de ambities van bbn binnen elk project, namelijk ‘samen naar Paris Proof’.

bbn heeft de kostenraming, de MPG-berekening, CO₂-uitstoot en restwaarde van alle materialen geïntegreerd. Hierdoor is het mogelijk om vanaf de eerste schets tot de oplevering integraal te sturen op kwaliteit, kosten, milieubelasting en restwaarde. Hiermee ontstaat het juiste afwegingskader in ontwerpprocessen en werken we aan duurzame, toekomstbestendige en gezonde investeringen. Sommige ambities vragen ook extra investeringen, maar er liggen veel kansen om huidige budgetten beter te benutten.

Samenwerking met Synchroon: Pasgeld-Oost Rijswijk
Synchroon ontwikkelt 100 woningen in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. De klimaatambities voor Pasgeld-Oost zijn hoog. Er wordt ruimte gemaakt voor onder meer extra flora en fauna, het gebruik van duurzame materialen, schone energie en klimaatadaptieve maatregelen. Het team van Synchroon, architect Paul de Ruiter en bbn hebben ook scherpe doelen gesteld aan materiaalgebruik, vertaald in een budget voor embodied carbon.

‘Bij Synchroon krijgt elke ontwikkelaar financiële en CO₂-kaders mee bij projecten. Het ontwikkelen binnen de CO₂ budgetten van Paris Proof is nog niet makkelijk. Met de tools van bbn krijgen we meer inzicht in de keuzes die we moeten maken om onze projecten haalbaar en Paris Proof te maken.’

Henri van Dam, directeur Synchroon

We zitten niet stil bij bbn en zijn continu in ontwikkeling om onszelf te verbeteren. Zo hebben we uiterlijk in 2025 een CO₂-neutrale bedrijfsvoering. Maar de grootste impact maken we in projecten. The Sky is the Limit voor ons en we dagen onze projectpartners uit de grens te verleggen. Vanuit de markt is de vraag om niet alleen op kwaliteit en geld te sturen, maar ook op duurzaamheidsambities, sterk groeiende. Met de rekenmethode die wij hebben ontwikkeld kunnen wij honderden projecten per jaar inzicht geven in de reductie van embodied carbon.

‘Wij geloven dat we echt verschil kunnen maken door op integrale wijze te sturen op een goede balans tussen kwaliteit, geld en CO₂-uitstoot. Door onze methodiek in te zetten met gelijkgestemde opdrachtgevers kunnen we onze prominente financiële rol in projecten verbreden met aantoonbare verlaging van de milieu impact.’

Arne Balvers, directeur bbn adviseurs


Embodied carbon, wat is het?
Embodied carbon verwijst naar de hoeveelheid koolstof die wordt uitgestoten tijdens de productie, constructie en transport van materialen die worden gebruikt bij de bouw van bijvoorbeeld gebouwen en infrastructuur. Het omvat de uitstoot van die vrijkomen tijdens het productieproces, inclusief het winnen van grondstoffen, het fabriceren van materialen en het transporteren van deze materialen naar de bouwplaats.

Waarom is het belangrijk?
Gebouwen en de bouwsector zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO₂-uitstoot. Wereldwijd gaat het om ongeveer 40 procent van de totale uitstoot, blijkt onder meer uit rapportages van de VN. Embodied carbon veroorzaakt ongeveer de helft van de totale koolstofvoetafdruk van gebouwen en infrastructuur. Vooral staal, beton en baksteen zijn grote veroorzakers.

Hoe kunnen we het verminderen?
Er zijn verschillende manieren om de embodied carbon te verminderen, zoals het gebruik van duurzame materialen, het verminderen van het transport van materialen en het gebruik van hernieuwbare energie tijdens de productiefase. Ook het verminderen van de hoeveelheid afval en het bevorderen van recycling en hergebruik van materialen kan helpen om de embodied carbon te verminderen.
Door de embodied carbon te verminderen kunnen we de impact van de bouwsector op het milieu en de klimaatverandering verminderen.

Waarom is meten belangrijk?
Het meten is van groot belang om de milieu-impact van gebouwen te verminderen en bij te dragen aan de vermindering van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Door het meten van de embodied carbon van bouwmaterialen en gebouwen, kunnen ontwerpers en bouwers bewuste strategieën ontwikkelen en bewuste keuzes maken om de milieu-impact te verminderen en duurzame gebouwen te realiseren.

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.