Selecteer een pagina
Home  ›  Mensen  ›  Mark Bruin

Mark Bruin

bouwkostenmanagement

Mijn streven is dat mijn opdrachtgever bij de feestelijke opening van een gebouw met trots kan zeggen dat het project is gerealiseerd binnen de programmatische, esthetische en budgettaire randvoorwaarden.

Als bouwkostenadviseur stel ik bouwbudgetten op tijdens het ontwerpproces en bewaak ik ook deze budgetten. Het leuke aan mijn functie vind ik het in teamverband werken aan de haalbaarheid van de meest uiteenlopende projecten.

Afstemming met het ontwerpproces

Ik zie de huidige digitale ontwikkelingen als een van de grootste uitdagingen in mijn vakgebied. Ik vind het van groot belang dat onze bouwkostenadvisering zo optimaal mogelijk aansluit bij digitale ontwikkelingen in het ontwerpproces. De projecten waar ik speciale herinneringen aan heb zijn de herontwikkeling van Lounge 2 op Schiphol en de realisatie van schouwburg De Kampanje in Den Helder. Het laatste project in het bijzonder, omdat het binnen een zeer beperkt budget is gerealiseerd.

'Het is van belang dat onze bouwkosten-advisering optimaal aansluit bij digitale ontwikkelingen in het ontwerpproces.'

Mijn streven is dat mijn opdrachtgever bij de feestelijke opening van een gebouw met trots kan zeggen dat het project is gerealiseerd binnen de programmatische, esthetische en budgettaire randvoorwaarden.

Als bouwkostenadviseur stel ik bouwbudgetten op tijdens het ontwerpproces en bewaak ik ook deze budgetten. Het leuke aan mijn functie vind ik het in teamverband werken aan de haalbaarheid van de meest uiteenlopende projecten.

Afstemming met het ontwerpproces

Ik zie de huidige digitale ontwikkelingen als een van de grootste uitdagingen in mijn vakgebied. Ik vind het van groot belang dat onze bouwkostenadvisering zo optimaal mogelijk aansluit bij digitale ontwikkelingen in het ontwerpproces. De projecten waar ik speciale herinneringen aan heb zijn de herontwikkeling van Lounge 2 op Schiphol en de realisatie van schouwburg De Kampanje in Den Helder. Het laatste project in het bijzonder, omdat het binnen een zeer beperkt budget is gerealiseerd.

m.bruin@bbn.nl
06 - 51 51 31 02