Rekenmodel kostprijsdekkende huur

​Gemeenten, corporaties en instellingen gebruiken steeds vaker de kostprijsdekkende huur als basis voor de verrekening van kapitaallasten en exploitatiekosten bij maatschappelijk vastgoed.

Om de kostprijsdekkende huur te kunnen bepalen, moet een complexe netto contante waarde berekening worden uitgevoerd. bbn adviseurs biedt de mogelijkheid om deze berekening vanaf heden online en gratis uit te voeren.

Start de rekentool

Het rekenmodel van bbn adviseurs berekent de kostprijsdekkende huur op basis van een groot aantal parameters waaronder: de boekwaarde of investeringskosten, rente, inflatie, verlangde risicopremie bij de inzet van eigen vermogen, (resterende) exploitatieperiode, financieringsmethodiek, exploitatiekosten, tussentijdse investeringen, restwaardes van opstal en grond en dergelijke. De uitkomst van de berekening wordt direct online gepresenteerd en gevisualiseerd.

Dit instrument is bedoeld om een bijdrage te kunnen leveren aan een concreet project. We sturen geen resultaten naar e-mailadressen die niet zijn gelinkt aan een organisatie (zoals bijvoorbeeld hotmail-en gmail adressen).