Frisse Zorggebouwen: vroegtijdig de juiste keuzes maken

Wim Verheul, installatie- en duurzaamheidadviseur bij bbn adviseurs, ontwikkelde de methode ‘Frisse Zorggebouwen’ om de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van zorgorganisaties zoveel mogelijk te kunnen realiseren bij renovatie of nieuwbouw. In een serie blogs licht hij de methode toe. Deel 2: Bespaar tijd door vroegtijdig de juiste keuzes te maken.

Sleutel voor succes

“Zorgorganisaties hebben veelal hoge ambities voor duurzaamheid en binnenklimaatkwaliteit. Voor de renovatie of het vernieuwen van een zorggebouw is echter vaak een beperkt investeringsbedrag beschikbaar. Hoe ga je om met deze ‘spanning’ tussen beschikbaar budget en ambities? Door al vroeg in het ontwikkelproces de juiste keuzes te maken. De methode ‘Frisse zorggebouwen’ helpt hierbij. Vroegtijdig alle leden van het ontwerpteam betrekken bij de gesprekken met de opdrachtgever is een sleutel voor een succesvol Programma van Eisen.”

Doorvragen

“In één gesprek met de opdrachtgever kunnen we inschatten of het beschikbare budget voldoende is voor het gewenste kwaliteitsniveau voor het binnenklimaat en duurzaamheid. Vaak is het budget onvoldoende, dan gaan we doorvragen. Moet de volledige oppervlakte van het gebouw echt vernieuwd worden of kan deels worden volstaan met renovatie? Kan secundaire ruimte effectief meervoudig worden ingezet. Zijn er op locatie mogelijkheden om natuur-inclusieve inpassingen te voorzien waardoor energieverbruik gereduceerd kan worden?”

Glazen gevel

“Ook kan er bij de gebouwmodellering vaak bespaard worden op de technische installaties. Ik merk dat architecten vaak vooral oog hebben voor een mooi visueel plaatje. Een slim ontwerp, bijvoorbeeld door aanpassingen in de oriëntatie van een gebouw, kan eraan bijdragen dat je minder installaties nodig hebt. Advies: probeer meer transparantie toe te passen op de noord- en oostgevel en minder transparantie op zuid- en westgevel. Een glazen gevel pal op het zuiden vergt meer koelingscapaciteit dan wanneer de glazen gevel op het noorden of oosten ligt. Dat vereist wel dat we als constructeurs en installatieadviseurs in een vroeg stadium meedenken met het ontwerp.”

Samenwerken

“Het is belangrijk dat in het begin van een (her)ontwikkelingsfase een reëel beeld ontstaat van de verwachtingen over het kwaliteits- en duurzaamheidsniveau en de bijbehorende investering. Om een reële verwachting te scheppen, is integraal samenwerken onmisbaar. Met gezamenlijke ‘willenschap’ komen we tot het gewenste eindresultaat.”

Meer weten? Neem contact op met Wim Verheul: 06 – 51 85 20 14 of w.verheul@bbn.nl

Lees ook het vorige blog: Frisse Zorggebouwen

Deel deze pagina