Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Duurzaamheid
  4.  » Frisse scholen

Frisse Scholen

Een frisse school is een schoolgebouw voor basis- of voortgezet onderwijs met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Frisse scholen dragen bij aan een duurzame wereld en geven een goed voorbeeld aan leerlingen en de omgeving.

bbn kent de eisen voor frisse scholen, klasse A, B en C. We adviseren scholen hoe ze deze moeten opnemen in het Programma van Eisen (PvE). Ook berekenen we welke investering nodig is om aan de wettelijke vereisten van frisse scholen te voldoen. Ten slotte garanderen we met nauw toezicht in de fase van uitvoering dat het eindresultaat voldoet aan de wettelijke eisen én aan de duurzame ambities van een school.

Bij nieuwbouw van scholen geldt dat alle aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

 

Vragen?
Jaco de Wildt

Jaco de Wildt