Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Branches
  4.  » 
  5. Corporatie
  6.  » Duizenden nieuwe woningen in Zwijndrecht

Duizenden nieuwe woningen in Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht wil de komende periode duizenden nieuwe woningen realiseren. Dat staat in het Masterplan Stationskwartier dat de gemeente onlangs presenteerde.

Strategisch rekenmodel
In opdracht van de gemeente Zwijndrecht maakte bbn adviseurs een analyse van de beste manier om circa 1.750 woningen te ontwikkelen rondom het stationskwartier. Aan de hand van een zogeheten vlekkenplan is grofweg gekeken welke gebieden in aanmerking komen voor de ontwikkeling van deze woningen. Met behulp van een strategisch rekenmodel gaf bbn de betrokken partijen inzicht in de kosten en opbrengsten van het realiseren van de woningen.

Financiële expertise
Henk-Jan Molenaar, planeconoom bij bbn adviseurs: “Mensen kijken vaak vanuit stedenbouwkundig oogpunt of een gebied geschikt is voor woningontwikkeling. Daarbij spelen factoren mee of een gebied goed bereikbaar is en of het logisch is vanuit planologisch perspectief. Vanuit bbn brengen wij onze financiële expertise in. We letten er bijvoorbeeld op of in een gebied een goed functionerend bedrijf zit. In dat geval moet er rekening worden gehouden met de kosten van het opkopen van dat bedrijf. Bij het doorberekenen van die kosten, kan blijken dat de locatie minder geschikt is om er woningen te bouwen. Door dit soort feiten in de rekensom te stoppen, kan een gemeente betere keuzes maken. Het was mooi om tijdens de bespreking te zien dat betrokkenen vanuit gemeente Zwijndrecht zelf enthousiast aan de knoppen van het model gingen draaien. Op die manier zag iedereen ter plekke de financiële en programmatische gevolgen van bepaalde keuzes. Het meenemen van dit soort feiten zorgt voor andere uitkomsten dan wanneer een gemeente puur stedenbouwkundig naar de woningbouwopgave kijkt.”

In november bespreekt de gemeenteraad van Zwijndrecht het Masterplan Stationskwartier.