Selecteer een pagina

Samenwerking en contractvorming

Samenwerking en contractvorming

Ontwikkeling Stadshart Heerhugowaard

Ontwikkeling Stadshart Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard heeft in het verleden samen met de projectontwikkelaar De Nijs een akkoord gesloten voor de ontwikkeling van het stadshart. Door verschillende omstandigheden is het plan echter niet eerder uitgevoerd. Vorig jaar heeft de gemeente de...

Herontwikkeling Spoorzone Culemborg

Herontwikkeling Spoorzone Culemborg

Het gebied rondom het station van Culemborg bestaat uit verloederd industrieterrein en een slecht onderhouden openbare ruimte. In 2007 is de voormalig gemeentewerk aan de westzijde van het station aangekocht door Investment In den Eng. Doel is om de spoorzone op te...

Centrumplan Krimpen aan de Lek

Centrumplan Krimpen aan de Lek

De gemeente Nederlek heeft een Structuurvisie opgesteld om de ruimtelijke structuur van de beide dorpen (Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek) te verbeteren. Bbn adviseurs is als projectmanager bij nagenoeg alle projecten daarin betrokken (geweest). Het dorp Krimpen aan...

Campus Hasselt in Belgie

Campus Hasselt in Belgie

De campus in Hasselt kent een eenzijdige belevingswereld en omvat een breed scala aan uiteenlopende onderwijstypen. Elke gebruiker heeft haar eigen wensen en toekomstbeelden. De campus heeft daarnaast echter ook een functie als stadsdeel binnen de stad Hasselt....

Woningbouw De Del Rozendaal

Woningbouw De Del Rozendaal

De gemeente Rozendaal transformeert de voormalige sportvelden ‘De Del’ naar woongebied met brede school. Voor de gemeente is een goed financieel fundament belangrijk. Een nieuwe school nodigDe Dorpsschool in Rozendaal was aan vervanging toe. De bestaande voetbalvelden...

Uitleglocatie Vossenakker Elburg

Uitleglocatie Vossenakker Elburg

De gemeente Elburg en de scholengemeenschap Nuborgh voor vmbo hebben aan bbn adviseurs gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken van de realisatie van een nieuwe grote vmbo-school, gebaseerd op de herontwikkeling van de vrijkomende locaties. Die haalbaarheid is...

Herontwikkeling Scheepswerf Verolme Alblasserdam

Herontwikkeling Scheepswerf Verolme Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam had een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktpartij om een voormalige scheepswerf te transformeren naar een woonlocatie. De marktpartij kwam in de problemen en deed het plan van de hand. bbn adviseurs heeft de opvolging en de...

Parkeergarage Het Rond Zeist

Parkeergarage Het Rond Zeist

Stedelijk kerngebiedHet gebied bij het monumentale oude Raadhuis had de potenties om de leefbaarheid en de voorzieningen in het centrum van Zeist te versterken. Een nieuwe ondergrondse parkeergarage was daarin noodzakelijk. bbn adviseurs heeft de ontwikkeling van de...

Onderwijslocatie Leerpark Alphen aan den Rijn

Onderwijslocatie Leerpark Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn wordt gezocht naar een oplossing om de schooluitval tegen te gaan en een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijven te creëren. Een leerpark kan deze oplossing bieden. Vernieuwend antwoord op schooluitvalIn Alphen aan den Rijn bestond...

Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Second Opinion Nuenen-West De gemeente Nuenen stond aan de vooravond van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Nuenen-West en wilde graag een onafhankelijk oordeel over de grondexploitatie. Zekerheid in samenwerking Binnen de regio Eindhoven heeft de gemeente...

Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Gemeente en marktpartij willen onafhankelijk advies over de financiële haalbaarheid van deze complexe gebiedsontwikkeling.Op zoek naar balans tussen ambitie en haalbaarheid In Culemborg aan de Lek worden rivierverruiming, delfstofwinning en natuurontwikkeling...

Uitleglocatie Tag West Genemuiden

Uitleglocatie Tag West Genemuiden

Het gebied Tag is een van de twee potentiële uitleglocaties in Genemuiden, een kern in de gemeente Zwartewaterland. De afgelopen jaren is het oostelijk deel van Tag (Tag Oost) ontwikkeld door de Ontwikkelcombinatie Genemuiden (OCG). Het kader voor deze ontwikkeling...

Uitleglocatie Tiendhoek II Lekkerkerk Nederlek

Uitleglocatie Tiendhoek II Lekkerkerk Nederlek

Het gebied Tiendhoek II is een weidegebied aan de rand van de bestaande kern Lekkerkerk. Een centraal in het plangebied gelegen perceel dat in handen van een projectontwikkelaar. bbn adviseurs is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het project...

Woonwijk Westelijk Beverwijk

Woonwijk Westelijk Beverwijk

In Beverwijk wordt, op de plaats waar voorheen een rondweg was voorzien, een woonwijk in het hogere segment gebouwd. Actieve grondpolitiekDe gemeente Beverwijk wil in westelijk Beverwijk een actieve grondpolitiek voeren, aangezien zij al een groot deel van de gronden...

Woonwijk De Grote Geest Monster

Woonwijk De Grote Geest Monster

De ontwikkelaars TRS Ontwikkelingsgroep en Klok Druten Ontwikkeling (KDO) hebben gewerkt, in samenwerking met de gemeente Monster, aan de ontwikkeling van de derde fase van de populaire woonwijk De Grote Geest. Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp van Kuiper...

Waterstad Goese Schans, Goes

Waterstad Goese Schans, Goes

Waterstad Goese Schans is een gebiedsontwikkeling in de gemeente Goes waarbij onder meer circa 2.000 woningen worden gerealiseerd op een voormalig haventerrein, gelegen dicht tegen het centrum van Goes. bbn adviseurs heeft hiervoor diverse diensten geleverd. Algemeen...