Select Page
 1. Home
 2.  » 
 3. Diensten
 4.  » 
 5. Duurzaamheid
 6.  » DGBC Routekaart verduurzamen zorgvastgoed

DGBC Routekaart verduurzamen zorgvastgoed

De Dutch Green Building Council (DGBC) stelt zich ten doel om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Om dit te bereiken, ontwikkelt de DGBC samen met marktpartijen verschillende Stappenplannen, Routekaarten en andere middelen die verduurzamen makkelijker, begrijpelijker en meetbaarder maken.

In samenwerking met de zorgorganisaties GGZ Rivierduinen en Zorgbalans heeft bbn adviseurs het afgelopen half jaar in opdracht van de DGBC gewerkt aan een pilot, te weten: de Routekaart Duurzaamheid Zorg. De uitkomsten van deze pilot zijn niet zozeer verrassend, maar absoluut motiverend!

Lonkend perspectief
In het Nederlandse Klimaatakkoord wordt aangesloten op de klimaatafspraken uit Parijs. Een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 is daarbij het lonkend perspectief. Maar hoe maken we ons zorgvastgoed nu Paris Proof? Energiebesparing is natuurlijk duurzaam, maar de inkoop van energie is voor zorginstellingen zo laag dat we het niet moeten hebben over terugverdientijden. Behalve energiebesparing is de intrinsieke motivatie om te verduurzamen belangrijk – we maken onze zorggebouwen graag nog gezonder, aangenamer en toekomstbestendiger voor cliënten en zorgmedewerkers.

Eigen controle
Door de pilot samen met GGZ Rivierduinen en Zorgbalans te doorlopen, konden we de theorie en de praktijk bij elkaar brengen. Tijdens de uitwerking van enkele voorbeelden ontdekten we dat er niet één routekaart is om een Paris Proof zorgportefeuille te creëren. In de samenwerking met GGZ Rivierduinen is de complexiteit van de geestelijke gezondheidszorg besproken. Deze zorg heeft diverse, specifieke huisvestingsbehoeften. De huisvesting voor cliënten met ziektebeelden als autisme, eetstoornissen en niet-aangeboren hersenletsel hebben een eigen Programma van Eisen, waarin ook met verduurzamen rekening gehouden moet worden. Een voorbeeld is het aanbrengen van aanwezigheidsdetectie voor de verlichting – dit is in sommige gebouwen niet wenselijke voor de cliënten, namelijk in de situatie waar de eigen controle voor cliënten belangrijk is. Een voorbeeld dat in de ouderenzorg van Zorgbalans naar voren kwam is het zo optimaal mogelijk afstemmen van verduurzamingsmaatregelen met het reguliere, planmatige onderhoud. Zo wordt overlast voorkomen en wordt de huisvesting in combinatie met het al benodigde onderhoudswerk gecombineerd – een win-win situatie.

Maatwerk
Maatwerk introduceren op de juiste momenten in het proces van verduurzamen is belangrijk. Er zijn verschillende middelen en methodieken voorhanden om dit inzichtelijk te maken. Om te komen tot Paris Proof zijn lange termijn oplossingen nodig. Bij elke zorgorganisatie is het moment en de mate van verduurzamen anders. Hoe het vastgoed wordt ingezet, welk lange termijn perspectief van toepassing is en ook hoe de zorgvraag ontwikkelt, beïnvloedt de manier waarop we het vastgoed het beste kunnen verduurzamen. Het is belangrijk om dergelijke aspecten in een routekaart uit te zetten om te komen tot een Paris Proof gebouw, en tot slot tot een Paris Proof vastgoedportefeuille. Het opstellen van een routekaart is een goede werkwijze om onderweg de juiste keuzes te kunnen maken.

De drie belangrijke conclusies die we in samenwerking met elkaar hebben getrokken, zijn:

 • Stel duidelijke en meetbare doelstellingen op om draagvlak te creëren, waaraan ook de routekaart kan worden gekoppeld.
 • Beslis als zorgorganisatie op welke onderdelen je zelf de regie pakt, en wanneer (technische) expertise gewenst is.
 • Zet de zorgvraag op plek 1, en breng techneuten en zorgspecialisten vroeg samen om binnen dit kader met ideeën te komen.
 •  

  Deel deze pagina