Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Diensten
  4.  » 
  5. Bouwkostenmanagement
  6.  » Corona in de bouw: wie draait op voor de financiële risico’s?

Corona in de bouw: wie draait op voor de financiële risico’s?

Bouwwerkzaamheden gaan nog door, maar ook hier gelden speciale corona maatregelen vanuit de overheid. Bouwbedrijven hebben verder te maken met ziekte van personeel, vertrek van buitenlandse werknemers, langere levertijden van bouwmaterialen en niet meer geleverde bouwmaterialen. Dit kan ervoor zorgen dat bouwbedrijven hun contractuele verplichtingen niet (op tijd) kunnen nakomen. Of dat ze te maken krijgen met aanzienlijke kostenverhogingen.

Financiële gevolgen
Om onze opdrachtgevers inzicht te geven in de risico’s van corona bij bouwprojecten, hebben we een speciale analyse ontwikkeld. Met deze analyse kan worden beoordeeld of de financiële gevolgen volledig voor rekening en risico van de aannemer komen of dat ze (gedeeltelijk) voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn. De analyse wordt opgesteld aan de hand van het Nederlands recht, de UAV of UAV-GC en de afgesloten aannemingsovereenkomst. Er wordt een worst case scenario in tijd en geld bepaald, aangevuld met een management advies. Voor Hines hebben we het eerste rapport inmiddels naar tevredenheid opgesteld en verstrekt.

Wilt u meer weten over deze corona risicoanalyse? Neem dan contact op met Janieke Voerman, 06 – 29 26 92 92 of Reinier IJntema, 06 – 11 56 43 10.

Deel deze pagina