Begeleiding eindgebruiker

Gebouwen zijn een productiemiddel. Zij moeten de gebruiker ervan in staat stellen optimaal te presteren.

Daarom moet de gebruiker centraal staan in het proces en tijdig meegenomen worden bij alle belangrijke afwegingen. Vaak zijn de rollen van opdrachtgever en gebruiker gescheiden. De opdrachtgever gaat over het geld en de uitstraling, terwijl de gebruiker vaak meer waarde hecht aan functionaliteit en belevingswaarde.

We maken het gebouw voor de eindgebruiker. Wij zorgen ervoor dat deze haar/zijn inbreng goed en tijdig kan leveren.

De procesmanager van bbn kan goed omgaan met de verschillende belangen. Wij geven inzicht in de consequenties van keuzes, bemiddelen en onderhandelen. Wij leggen er eer in om opdrachtgever, gebruiker, ontwerpers en overheid tevreden te laten zijn.

Kennismaken?

Michaela Brethauer
Michaela Brethauer
afdelingsmanager proces- en projectmanagement
Mail Michaela
06 -12 69 40 13
Meer over Michaela