Begeleiding eindgebruiker

Gebouwen zijn een productiemiddel. Zij moeten de gebruiker ervan in staat stellen optimaal te presteren.

Daarom moet de gebruiker centraal staan in het proces en tijdig meegenomen worden bij alle belangrijke afwegingen. Vaak zijn de rollen van opdrachtgever en gebruiker gescheiden. De opdrachtgever gaat over het geld en de uitstraling, terwijl de gebruiker vaak meer waarde hecht aan functionaliteit en belevingswaarde.

We maken het gebouw voor de eindgebruiker. Wij zorgen ervoor dat deze haar/zijn inbreng goed en tijdig kan leveren.

De procesmanager van bbn kan goed omgaan met de verschillende belangen. Wij geven inzicht in de consequenties van keuzes, bemiddelen en onderhandelen. Wij leggen er eer in om opdrachtgever, gebruiker, ontwerpers en overheid tevreden te laten zijn.

Michaela Brethauer

afdelingsmanager proces- en projectmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.