Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Branches
  4.  » 
  5. Bedrijfsleven
  6.  » 
  7. Banken
  8.  » BENG! Duidelijkheid over duurzaamheid

BENG! Duidelijkheid over duurzaamheid

Een nieuwe manier van meten van energiezuinigheid moet ervoor zorgen dat vanaf 2020 er alleen nog ‘bijna energie neutrale gebouwen’ (BENG) bijkomen in Nederland. Ook voor zorggebouwen geldt deze nieuwe standaard. Dat heeft gevolgen voor het ontwerp van gebouwen en installaties, en dus ook voor de kosten. Maar wie zijn blik op de toekomst heeft, schrikt niet van deze eisen: ze zijn haalbaar, en om de klimaatdoelen van Parijs te halen zullen we straks nog verder moeten gaan.

Energiezuinig

Deze zomer zijn de eisen bekend gemaakt die vanaf 1 juli 2020 gaan gelden voor energiezuinigheid van gebouwen. Ook in de zorg moet voor alle vergunningen vanaf die datum aan de scherpere eisen voldaan worden. Zorggebouwen verbruiken veel energie vergeleken met andere functies, onder andere door het 24-uurs gebruik en de hoge comfort- en veiligheidseisen. In de eisen is daar altijd rekening mee gehouden en dat gebeurt ook nu. Hoewel de nieuwe norm strenger is dan de oude, is deze zeker haalbaar in de huidige bouwpraktijk. Ook voor de budgetten van zorginstellingen. Bovendien hebben gebouwen die aan de norm voldoen lagere energielasten, dus dat levert een positief resultaat op.

Van BENG naar WENG

Voldoen aan de norm is nodig en mogelijk. Sterker nog, de gebouwde omgeving moet in 2050 volledig energieneutraal zijn. Met de huisvesting die we nu bouwen, moeten we daar al rekening mee houden. Uiteindelijk gaan we van BENG naar WENG (werkelijk energie neutrale gebouwen). De nieuwbouw van nu zal dan nog strenger worden beoordeeld.

Nieuwe standaard voor installaties

In feite bouwen we nu de renovatie-opgave van de volgende decennia. En bepalen we dus ook hoe moeilijk die renovatie zal zijn. Als we nu zorgen voor een efficiënte bouwvorm en een goede gevel, vervangen we straks de installatie door de nieuwe standaard van dat moment. Dan zitten we goed. Kiezen we ervoor om met installatietechnische hoogstandjes een matig gebouw net over de streep te trekken, dan hebben we later een onoplosbaar probleem.

Het is dus verstandig om bij nieuwbouw een stap verder te gaan dan BENG: voldoen aan de norm en ruimte laten voor een latere verbetering van de energieprestatie.