Start Bouw MIX Amsterdam in Stadscentrum Osdorpplein

Op 17 oktober vierde MRP met alle betrokken partijen symbolisch de start van de bouw van MIX Amsterdam. Op de locatie van het oude stadsdeelkantoor in Stadscentrum Osdorpplein wordt een kleurrijke mix van woningen, commerciële ruimtes en de openbare bibliotheek van Amsterdam gerealiseerd.

MIX Amsterdam is de 3e fase van MRP’s gebiedsontwikkeling in Stadscentrum Osdorpplein en krijgt 528 huurappartementen, waarvan 162 sociale huurwoningen voor Ymere, 285 appartementen zijn verkocht aan Union Investment. Naast de woningen bevat MIX Amsterdam ongeveer 4000 m² commerciële ruimten, auto- en fietsenstallingen en het kunst- en cultuurcentrum “Het Verhalenhuis”. Kijk hier naar de video.

MIX Amsterdam – een mixed-use ontwikkeling
MIX Amsterdam is ontwikkeld volgens de visie van MRP op het bouwen van duurzame wijken. Door slimme keuzes te maken en innovatie toe te passen wordt de impact van de gebouwde omgeving geminimaliseerd en de leefbaarheid voor de mensen vergroot. De groene binnentuin is openbaar toegankelijk en stimuleert interactie tussen de mensen.

Daarnaast draagt de groene binnentuin bij aan de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de wijk. Ook bij de afwerking van de appartementen worden duurzame keuzes gemaakt en worden de appartementen voorzien van een duurzame high end keuken en sanitair. De openbare fietsenstalling biedt plaats aan ruim 400 fietsen onder het Verhalenhuis en er komen 382 nieuwe parkeerplaatsen in de openbare parkeergarage, die in directe open verbinding staat met de al gerealiseerde openbare parkeergarage Parking Nieuw West van MRP.

Op de begane grond komen winkels, kantoren en het kunst- en cultuurcentrum het Verhalenhuis. Het Verhalenhuis is een samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek Amsterdam, El Hizjra (centrum voor Arabische kunst en cultuur), radiozender FunX en Oxville Cinema. Het Verhalenhuis krijgt een breed en actief programma voor de buurt en wordt een open en toegankelijke ontmoetingsplek.

bbn heeft een prominente rol bij dit project. We zijn verantwoordelijk voor bouwkostenmanagement, beginnend bij het schetsontwerp en doorlopend tot het technisch ontwerp. Daarnaast bieden we advies over bouwlogistiek, bouwmethode en bouwplaatsinrichting. Ook leveren we begeleiding en advies voor zowel de aanbesteding van het inmiddels al uitgevoerde bouwrijp maken van het terrein inclusief de sloop van de bestaande gebouwen.  Daarnaast ook voor de nieuwbouw die nog gerealiseerd moet worden.

Ook hebben we de meetcertificaten op basis van de NEN2580 opgesteld. Onze bouwkostenmanagers, projectmanagers en juristen hebben nauw samengewerkt om in de ontwerpfase een innovatieve aanbestedingsprocedure te ontwikkelen voor de selectie van een modulaire bouwaannemer. Uiteindelijk is in verband met de onvoldoende  beschikbare (modulaire) productie capaciteit gekozen voor een meer traditionele bouwmethode.

Facts and figures

Opdrachtgever

MRP en Openbare Bibliotheek Amsterdam (Het Verhalenhuis)

Geleverde diensten

Omvang

ca. 70.000 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld