Routekaart verduurzaming Gemeente Hellendoorn

Om verduurzaming van het vastgoed te realiseren wil de gemeente Hellendoorn eerst weten wat de duurzame ambities concreet betekenen. bbn adviseurs ondersteunt de gemeente om dit goed in kaart te brengen.

Routekaart

De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen jaren de nodige duurzame maatregelen doorgevoerd in de vastgoedportefeuille. Maar er moet nog veel gebeuren om te zorgen dat in 2050 al het vastgoed energieneutraal is. De gemeente heeft behoefte aan een routekaart: een document met daarin de stappen hoe wordt toegewerkt naar de ijkmomenten in 2030, 2040 en 2050.

Duurzame ambities

Bij de verduurzaming ligt de focus op de kernportefeuille. Op basis van een portefeuilleanalyse is eerst deze kernportefeuille bepaald. Ook zijn de duurzame ambities uit verschillende beleidsdocumenten samengevat. Tot slot heeft bbn een globale berekening gemaakt van de kosten van verduurzaming van de kernportefeuille.

Kosten en prioriteiten

Na het opstellen van dit eerste deel van de routekaart, heeft de gemeente Hellendoorn inzicht in de totale kosten van het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Ook zijn de prioriteiten duidelijk. Op basis van deze informatie kan de gemeente verder stappen zetten.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Hellendoorn

Geleverde diensten

Omvang

18 gebouwen

Meer van een bbn bebouwde wereld