Praktijkschool Koningin Emma Uithoorn

De Praktijkschool Koningin Emma (PKE) is momenteel gevestigd te Hoofddorp. Om een betere regionale spreiding van dit type onderwijs te bewerkstelligen, is Dunamare Onderwijsgroep met de gemeente Uithoorn overeengekomen dat de PKE in Uithoorn gevestigd zal gaan worden.

Duurzame en veilige leerplek

De nieuwe huisvesting dient aan te sluiten bij de onderwijsvisie van PKE. Leerlingen optimaal voorbereiden op het zelfstandig werken, wonen en leven in onze maatschappij. Daarnaast willen PKE en de gemeente als maatschappelijk betrokken organisaties graag hun steentje bijdragen aan Duurzaam Bouwen. Diverse aspecten zijn in het ontwerp geïntegreerd. Beperking van energiegebruik, kwaliteit van het binnenklimaat en reductie van de exploitatiekosten.

Inspelen op markt

Vanwege de marktsituatie en het beschikbare budget is er gekozen om aan te besteden in een Design & Build-constructie. Het ontwerp en de realisatie wordt als één geïntegreerde opdracht aanbesteed. Dit heeft er toe geleid dat er dat de ambitie van een transparante en energiezuinig school wordt gerealiseerd. Passend in zijn omgeving en functioneel voor de school.

Van initiatief tot oplevering

Door de gekozen aanbestedingsvorm is een uitgebreid en volledig Programma van Eisen cruciaal. bbn adviseurs is dé partij die dat kan verzorgen door de verschillende specialisten die zij in huis heeft. Naast het opstellen van het Programma van Eisen is ook de procesbegeleiding van de aanbesteding, afstemming van het beschikbaar budget, begeleiding gebruikers wensen en uitwerking ontwerp door bbn adviseurs verzorgd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Dunamare Onderwijsgroep

Architect

Beltman Architecten

Omvang

3.100 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld