Nieuw vastgoedinformatiesysteem CVDH 

De Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH) heeft bbn adviseurs ingehuurd voor projectmanagementondersteuning. In deze rol zorgden we voor een continue verbetering van de organisatie op het gebied van procesverbetering en informatiemanagement en leveren we extra handen waar nodig.

Nieuwe database

Zo hebben we de overgang naar een nieuwe vastgoedregistratie en een nieuwe database begeleid. Naast aandacht voor de technische aspecten, hebben we ook de gebruikers meegenomen in het proces. Door samen procesverbeteringen door te voeren, ontstaat er begrip en draagvlak voor de nieuwe manier van werken.

Strategische adviespartij

Tegelijk met deze werkzaamheden heeft bbn de CVDH geholpen bij het realiseren van een nieuw vastgoedinformatiesysteem. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de gemeente één manier van werken, lezen en schrijven heeft voor het informatiemanagement. Dit verkleint de kans op fouten bij de invoer en bij het delen van informatie. Daarnaast kan de CVDH doorgroeien naar de rol die zij ambieert als strategische adviespartij binnen de gemeente.

Onderzoek

Onderzoek naar de informatiebehoefte van CVDH moet inzicht geven in hoe de CVDH kan doorgroeien in haar rol als strategische adviespartij. bbn helpt de CVDH hierbij door drie stappen te doorlopen.

  • inzichtelijk maken van de informatiebehoefte die past bij de ambitie van de CVDH;
  • het vertalen van de informatiebehoefte naar een routekaart om door te groeien naar de nieuwe organisatie;
  • het opstellen van het Programma van Eisen voor de inkoop van het nieuwe informatiesysteem.

Verbetertrajecten

Samen met de juiste betrokkenen bij de gemeente Den Haag heeft bbn adviseurs onderzocht welke vastgoedinformatie er wordt verwerkt binnen de organisatie. Wie gebruikt de informatie en hoe maken ze er gebruik van? Wat zijn de afhankelijkheden en wat is een wenselijke  situatie? Alle wensen en eisen zijn in samenwerking met de CVDH vertaald naar verbetertrajecten. Deze zijn opgenomen in het Programma van Eisen en maken onderdeel uit van het Plan van Aanpak voor het nieuwe vastgoedinformatiesysteem.

Lees hier meer over dit onderzoek.

Beeld: CC – imtpa

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Geleverde diensten

Omvang

ca. 1100 panden

Meer van een bbn bebouwde wereld