Theater De Kampanje Den Helder

In opdracht van Zeestad CV/BV is een haalbaarheidsonderzoek ingesteld naar de verplaatsingsmogelijkheden van de Schouwburg (inclusief een stadshal voor evenementen) naar de Zuidwesthoek op de voormalige marinewerf Willemsoord. Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag of verplaatsing programmatisch en technisch mogelijk is en onder welke condities dat financieel gerealiseerd kan worden.

De historische gebouwen Ketelmakerij (1920) en De Kathedraal (1916) vormen de basis van 3 opgestelde ruimtelijke modellen. Voor 3 modellen is een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Vervolgens zijn ze financieel doorgerekend door bbn adviseurs. Dit heeft geresulteerd in een raming van de bouwkosten, stichtingskosten, de vertaling hiervan in jaarlasten en een raming van de overige exploitatiekosten.

Aan bbn adviseurs is vervolgens gevraagd het bouwproces te begeleiden van Programma van Eisen tot en met de uitvoering. Na selectie van de architect is het ontwerp gemaakt voor de ingrijpende functieverandering van de voormalige marinegebouwen om onderdak te kunnen bieden aan de schouwburg, stadshal met kleine zaal en restaurant. De gebouwen zijn een Rijksmonument.

Het theater heeft een oppervlak van 9.800 m2 en beschikt over een theaterzaal met 750 stoelen, een evenementenhal (stadshal) voor ca. 1.300 mensen met een middenzaal met 300 stoelen. De kleine zaal heeft ca. 125 stoelen. Tevens is er een restaurant,& kantoor en vergaderruimten.

Door bbn is de ontwerpfase begeleid, er zijn bouwkostenramingen opgesteld en de aanbesteding is georganiseerd. Vervolgens heeft bbn adviseurs de directievoering en het toezicht verzorgd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Zeestad CV/BV

Architect

Van Dongen-Koschuch

Omvang

9.800 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld