Realisatie hoofdlocatie Veiligheidsregio Brabant-Noord

Het realiseren van een centrale huisvesting, voor de Brandweer ‘s-Hertogenbosch en de Veiligheidsregio, waarbij de werkplaatsen en opleidingsvoorzieningen op één locatie worden geconcentreerd. 

De Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) en de Brandweer Brabant-Noord (BBN) hebben dringend behoefte aan nieuwe kantoorhuisvesting. Voor de Veiligheidsregio en de Brandweer wordt een hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch gerealiseerd. Daarnaast is  door VRBN in Zeeland een nevenlocatie gerealiseerd.

De hoofdlocatie van VRBN wordt gerealiseerd op de huidige locatie aan de Vogelstraat 45 (het zogenoemde Veiligheidsplein, waar ook andere veiligheidsdiensten gehuisvest zijn) en de locatie van het recent aangekochte gebouw aan de Plevierstraat. De bestaande brandweerkazerne is/wordt gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid.  

Door bbn adviseurs is het plan en budget getoetst op haalbaarheid, zijn diverse scenario’s voor de ver/nieuwbouw onderzocht, is het ontwerpteam samengesteld en het ontwerp gemaakt in goed overleg met de gebruikers. Het project bevindt zich in de ontwerpfase en zal later dit jaar (2023) worden aanbesteed.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement, Directievoering en Toezicht
Opdrachtgever:
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Omvang:
7.700 m2
Architect:
BDG Architecten

Deel deze pagina