Brede school in Beesd

De twee basisscholen in Beesd, een dorp in de gemeente West-Betuwe, zijn al jaren ‘overburen’. Het Cingelplein verbindt ze. Beide gebouwen zijn verouderd en toe aan vervanging.

Eén dak

Om meer te kunnen samenwerken en samen goed onderwijs aan de kinderen van Beesd te kunnen geven, wordt er een brede school gerealiseerd: de twee scholen komen onder één dak. In de nieuwbouw wordt meteen ook de samenwerking versterkt met het naastgelegen Klokhuis, de bibliotheek en de buitenschoolse opvang.

Woningbouw

Het nieuwe gebouw van de brede school biedt huisvesting voor de protestants-christelijke Lingelaar en de rooms-katholieke Sint Antoniusschool. De nieuwbouw komt op het terrein van de Lingelaar, op het terrein van de Antoniusschool is woningbouw voorzien.

Sloop-nieuwbouw

bbn adviseurs is gestart met het schrijven van het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe brede school. Na vaststelling van het PvE organiseren we de aanbesteding voor het ontwerpteam en het  projectmanagement voor de sloop-nieuwbouw.

Facts and figures

Opdrachtgever

gemeente West Betuwe

Geleverde diensten

Omvang

1.900 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld