Sport en Tentamencentrum Leiden

Met de groei van het aantal buitenlandse studenten loopt het Universitair Sportcentrum aan de Einsteinweg in Leiden tegen zijn grenzen aan. Daarom is besloten om een nieuw Sport en Tentamencentrum (SeTC) te realiseren. Het nieuwe SeTC van circa 8.000 m2 bvo maakt deel uit van de ontwikkeling entreegebied Bio Science Park. Het gebouw biedt onderdak aan buitenlandse studenten met als functies sporten, tentamengebruik en ontmoetingsruimte.

Duurzaam gebouw

De ambities voor de duurzaamheid van het gebouw zijn hoog. De ontwerp fase en uitvoeringsfase dient te voldoen aan het BREEAM-NL Excellent predicaat. Hierbij is er een onderverdeling gemaakt in categorieën energie, gezondheid en afval.

Het SeTC wordt een circulair gebouw waarbij onderdelen na de levensduur worden hergebruikt of worden teruggeven aan de natuur.In september van 2019 is gestart met het ontwerp van het gebouw doorAtelier Pro. De planning voor de start van de realisatie is 2021 en de ingebruikname in september 2022.

Bbn adviseurs heeft de opdracht voor:- Het opstellen van het programma van eisen- Het begeleiden van de aanbesteding van architect en adviseurs- Begeleiden aanbesteding aannemers- Ondersteuning projectmanagement tijdens ontwerpfase- Bouwkostenmanagement

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement
Opdrachtgever:
Universiteit Leiden :
Architect:
atelier PRO

Deel deze pagina