Verwachte stijging bouwkosten: tussen 5,0% en 12,5% tot Q2 2023

Begin 2022 publiceerden we vanuit bbn adviseurs het visiedocument Marktontwikkelingen Bouwkosten. Door de oorlog in Oekraïne is de onzekerheid over de ontwikkeling van de bouwkosten de afgelopen maanden toegenomen. Op dit moment adviseren we rekening te houden met een stijging van de bouwkosten van 5,0% tot 12,5% van Q2 2022 t/m Q2 2023. Bij zeer complexe werken kan dit percentage nog hoger liggen.

Verdeling risico’s

De recente prijsstijgingen leiden ertoe dat steeds meer aannemers de prijsstijgingen willen verrekenen met de opdrachtgever. We benadrukken het belang om voorafgaand aan een bouwproject goede afspraken hierover te maken. Om te komen tot een eerlijke verdeling van de risico’s, kunnen de zogeheten risicoregeling en diverse clausules worden toegepast.

Lees meer hierover en over onze bouwkosten verwachtingen in de actuele versie van het visiedocument Marktontwikkelingen Bouwkosten.

Visiedocument Marktontwikkelingen Bouwkosten – januari 2022

Deel deze pagina