Zorgcomplex Prins Hendrikstraat te Woudenberg

In korte tijd deed bbn een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een nieuw zorgcomplex in Woudenberg. Reinaerde kon daarmee de architect aansturen, het programma scherp definiëren en met de gemeente in gesprek.

De gemeente Woudenberg heeft aan Reinaerde gevraagd of ze geinteresseerd is een locatie te ontwikkelen in Woudenberg. Momenteel staat op de locatie een basisschool die overbodig is. De gemeente zou graag een zorgcomplex op de locatie zien en heeft daarom Reinaerde benaderd. Reinaerde heeft aan bbn adviseurs advies gevraagd over de financiële haalbaarheid.

Rekenen en tekenen aan een nieuw zorgcomplex in Woudenberg

In opdracht van Reinaerde heeft een architect een aantal schetsen gemaakt, om de ruimtelijke mogelijkheden van het programma te verkennen. Door bbn is dit vertaald in volumes, kosten en opbrengsten. Op verzoek kreeg Reinaerde hier ook zelf beschikking over het rekenmodel, zodat in samenspraak met bbn kon worden gezocht naar een financieel optimale oplossing. Vervolgens was deze rekensessie input voor de architect om aangepaste schetsen te maken.

Snel naar resultaat

Door bbn werd een rekenmodel opgesteld, dat uitgebreid werd doorgenomen met de opdrachtgever. Dit leverde goede input voor de aansturing van de architect, en de gesprekken met de gemeente over het grondbod. Naast het rekenmodel werd in een notitie compact aangegeven wat de belangrijkste uitgangspunten en aandachtspunten zijn.

Facts and figures

Opdrachtgever

Reinaerde

Geleverde diensten

Architect

Architektengroep Gelderland

Omvang

ca. 30 woningen

Meer van een bbn bebouwde wereld