Veemhal (Tellegenhal) Delft

In het kader van een TU-brede herijking is voor de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE), onderdeel van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde, Informatica (EWI), vastgesteld dat er een modern, dynamisch en efficiënt gecombineerd laboratorium diende te worden ingericht. Hierbij werden lab- en practicumruimte bijeen gebracht (ESP-lab). Daarnaast was er de behoefte om de practica voorzieningen nabij het ESP-lab te huisvesten.

De elektrotechniek practica werden in dit kader vanuit de diverse verspreide locaties ondergebracht in de bestaande ruimte VEEM-hal, gelegen in het EWI-gebouw nabij het toekomstig ESP-lab. Om de bestaande ruimte VEEM-hal geschikt te maken als gecombineerd practica-lab, is de ruimte volledig heringericht als open lab-ruimte.

Aandachtspunten voor het ontwerp waren het waarborgen van een leefbare ruimte op het gebied van akoestiek en klimaat. Daarnaast zijn,  gezien de functie van het lab, uitgebreide voorzieningen aangebracht op het gebied van elektra en data. De E- en W installaties zijn volledig nieuw ontworpen en nieuw gemaakt. De realisatietijd van het project was kort, mede gezien het gegeven dat 4 disciplines (bk, e, w, data) hun werkzaamheden op een relatief kleine oppervlakte min of meer gelijktijdig moesten uitvoeren.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Opdrachtgever:
TU Delft :

Deel deze pagina