Vastgoedinformatiesysteem gemeente Buren

Gemeente Buren, een landelijke gemeente met een verspreid grond- en vastgoedbezit, wilde met de aanschaf van een vastgoedinformatiesysteem al het vastgoedbezit beter beheren. Om het juiste informatiesysteem te kunnen selecteren, heeft bbn adviseurs een Programma van Eisen opgesteld.

Informatie op orde

De informatie over de panden en gronden van de gemeente werd verspreid en per dossier bijgehouden, onder meer in (kwetsbare) Excel-documenten. Het doel was de organisatie verder te professionaliseren en de informatie goed op orde te krijgen door aanschaf van een modern vastgoedinformatiesysteem.

Programma van Eisen

Op basis van haar ruime ervaring met vastgoedinformatie heeft bbn een Programma van Eisen opgesteld. Dit document vormde de basis voor gesprekken met intern betrokkenen, waaronder collega’s van de vastgoed- en automatiseringsafdeling. Het Programma van Eisen was bepalend voor de selectie van het nieuwe vastgoedinformatiesysteem.

Succesvol

Aan de hand van het Programma van Eisen heeft de gemeente efficiënt een vastgoedinformatiesysteem kunnen selecteren en succesvol kunnen implementeren. Naast het opstellen van het Programma van Eisen, heeft bbn ook bijgedragen met het opstellen van een shortlist met leveranciers en een concept Service Level Agreement (SLA).

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Buren

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld