Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Velsen

Verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Velsen

De gemeente Velsen wil een aanpak opstellen voor het verduurzamen van haar vastgoed. Wij hebben eerst in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is binnen de gemeente, waarbij we de volgende vragen hebben gesteld:

 • zijn concrete doelstellingen met betrekking tot verduurzaming, bijvoorbeeld energiebesparing, geformuleerd?
 • voldoet de gemeente aan de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energieprestaties voor gemeentelijk vastgoed?
 • is er inzicht in noodzakelijke maatregelen voor duurzame energie?

Aan de hand van energielabels, bestaande duurzaamheidsonderzoeken van een aantal gebouwen en kengetallen is van de mjop een dmjop gemaakt. Hierbij is o.a. rekening gehouden met investeringskosten in relatie tot terugverdientijden, natuurlijke vervangingsmomenten en exploitatieduur van het gebouw.
Een van de eerste stappen in het behalen van de duurzaamheidsambities van gemeente Velsen is het onderzoek naar verduurzaming van het Polderhuis als pilotproject. Voor het Polderhuis hebben wij verschillende variantenstudies opgesteld, met daarbij de investeringskosten en terugverdientijden. De varianten waar wij naar hebben gekeken zijn:

 • voldoet aan wet- en regelgeving;
 • 50% minder energieverbruik;
 • 50% all-electric;
 • 100% all-electric (energieneutraal)

In het collegevoorstel, waar wij input voor hebben geleverd, hebben wij tevens ook gekeken naar de verschillende financieringsmogelijkheden voor de renovatie. De college besluit binnenkort welke variant wordt uitgevoerd.

De gemeente Velsen wil een aanpak opstellen voor het verduurzamen van haar vastgoed. Wij hebben eerst in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is binnen de gemeente, waarbij we de volgende vragen hebben gesteld:

 • zijn concrete doelstellingen met betrekking tot verduurzaming, bijvoorbeeld energiebesparing, geformuleerd?
 • voldoet de gemeente aan de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energieprestaties voor gemeentelijk vastgoed?
 • is er inzicht in noodzakelijke maatregelen voor duurzame energie?

Aan de hand van energielabels, bestaande duurzaamheidsonderzoeken van een aantal gebouwen en kengetallen is van de mjop een dmjop gemaakt. Hierbij is o.a. rekening gehouden met investeringskosten in relatie tot terugverdientijden, natuurlijke vervangingsmomenten en exploitatieduur van het gebouw.
Een van de eerste stappen in het behalen van de duurzaamheidsambities van gemeente Velsen is het onderzoek naar verduurzaming van het Polderhuis als pilotproject. Voor het Polderhuis hebben wij verschillende variantenstudies opgesteld, met daarbij de investeringskosten en terugverdientijden. De varianten waar wij naar hebben gekeken zijn:

 • voldoet aan wet- en regelgeving;
 • 50% minder energieverbruik;
 • 50% all-electric;
 • 100% all-electric (energieneutraal)

In het collegevoorstel, waar wij input voor hebben geleverd, hebben wij tevens ook gekeken naar de verschillende financieringsmogelijkheden voor de renovatie. De college besluit binnenkort welke variant wordt uitgevoerd.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Velsen
Omvang: 50 gebouwen
Print Friendly, PDF & Email