Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Toekomstperspectief Gymzalen Dordrecht

Toekomstperspectief Gymzalen Dordrecht

De toekomst van het bewegingsonderwijs in beeld

Voor de gemeente Dordrecht bestond onvoldoende inzicht in de toekomst van het bewegingsonderwijs. Het onderzoek van bbn is de basis om gericht keuze te maken.

Inzicht in bezit en mogelijkheden

Het vastgoedbedrijf van de Gemeente Dordrecht faciliteert een groot deel van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen. Daarnaast zijn ook verenigingen en scholen eigenaren van sportaccommodaties.

Toekomstperspectief vanuit meerdere invalshoeken

Er is een overzicht gemaakt van alle sportaccommodaties van de gemeente. De accommodaties zijn beoordeeld op een zestal criteria, waaronder technische staat, maatschappelijk rendement en gebruikerstevredenheid. Gegevens als onderhoudsramingen en sloopplannen zijn in dit overzicht meegenomen. Vervolgens is de behoefte aan sportaccommodaties per wijk in kaart gebracht. Hiervoor is gekeken naar leerlingenprognoses en de daaraan gekoppelde klokuren voor gymnastiekonderwijs. Door een analyse van de sportbehoefte en de beschikbare accommodaties kon per wijk een toekomstperspectief worden geschetst en het bijbehorende financiële plaatje (in diverse scenarios).

Inzicht om keuzes te maken

Het toekomstperspectief bevat concrete adviezen over sloop, nieuwbouw en instandhouding van gymzalen. Daarmee is het eindrapport een basisdocument voor besluitvorming en uitwerking in deelprojecten.

De toekomst van het bewegingsonderwijs in beeld

Voor de gemeente Dordrecht bestond onvoldoende inzicht in de toekomst van het bewegingsonderwijs. Het onderzoek van bbn is de basis om gericht keuze te maken.

Inzicht in bezit en mogelijkheden

Het vastgoedbedrijf van de Gemeente Dordrecht faciliteert een groot deel van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen. Daarnaast zijn ook verenigingen en scholen eigenaren van sportaccommodaties.

Toekomstperspectief vanuit meerdere invalshoeken

Er is een overzicht gemaakt van alle sportaccommodaties van de gemeente. De accommodaties zijn beoordeeld op een zestal criteria, waaronder technische staat, maatschappelijk rendement en gebruikerstevredenheid. Gegevens als onderhoudsramingen en sloopplannen zijn in dit overzicht meegenomen. Vervolgens is de behoefte aan sportaccommodaties per wijk in kaart gebracht. Hiervoor is gekeken naar leerlingenprognoses en de daaraan gekoppelde klokuren voor gymnastiekonderwijs. Door een analyse van de sportbehoefte en de beschikbare accommodaties kon per wijk een toekomstperspectief worden geschetst en het bijbehorende financiële plaatje (in diverse scenarios).

Inzicht om keuzes te maken

Het toekomstperspectief bevat concrete adviezen over sloop, nieuwbouw en instandhouding van gymzalen. Daarmee is het eindrapport een basisdocument voor besluitvorming en uitwerking in deelprojecten.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Print Friendly, PDF & Email