UMC Utrecht

Het UMC Utrecht staat voor de taak om haar positie te bepalen met het oog op de diverse ontwikkelingen op het gebied van zorg. Met name de terugtrekkende rol van de overheid op het gebied van voorschriften en controle biedt in de toekomst ook de nodige ruimte voor het ondernemerschap in de zorg. Als gevolg daarvan is er een verschuiving waar te nemen van aanbod naar vraag. Strategisch huisvestingsbeleid is zodoende prominenter op de agenda van bestuurders. bbn adviseurs ondersteunt de afdeling Bouw- en Ruimtemanagement in de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid.

De afdeling Bouw- en Ruimtemanagement staat in de organisatie direct onder de Raad van Bestuur. Zij is de schakel tussen de twaalf divisies binnen het UMC (de klanten) en het facilitair bedrijf (de beheerder). Lange termijn visie over de huisvesting en dagelijks beheer van de huisvesting zijn de kaders waarbinnen de afdeling actief is. Vraagstukken over nieuwbouw, functionele aanpassingen, grootschalig onderhoud worden uitgewerkt tot duidelijk geformuleerde opgaven met kaders in kosten, kwaliteit en tijd. Vervolgens bewaakt zij als opdrachtgever het verdere ontwikkelings- en realisatieproces.

Facts and figures

Opdrachtgever

UMC Utrecht

Meer van een bbn bebouwde wereld