Aanbesteding woningen Krimpen a/d IJssel

De 240 huurwoningen in de Meidoornstraat en omgeving dateren uit de jaren 60. De verhuurbaarheid van de woningen is matig. Woningcorporatie QuaWonen wil deze woningen ingrijpend renoveren om de problemen op wijk- en woningniveau op te lossen en de levensduur van de woningen met 50 jaar te verlengen.

Energie-innovatie
De drie geselecteerde consortia hebben in een gezamenlijk proces de opgestelde specificaties vertaald naar een totaalaanpak. Daarin is onder andere aandacht besteed aan energiebesparing en woonkwaliteit. Ten slotte hebben partijen ieder apart een inschrijving gedaan. Door het radicaal andere proces, wordt een impuls gegeven aan energie-innovatie in de gebouwde omgeving.

Beoordeling
Een expertteam, bestaande uit een stedenbouwkundige, een energiedeskundige, vertegenwoordigers van de huurders en bbn adviseurs, ondersteunde de jury. bbn adviseurs analyseerde de drie inschrijvingen afzonderlijk op het gebied van bouwtechniek, woonkwaliteit, meerjarenonderhoud en financiële aspecten als het investeringsbedrag, Total Cost of Ownership (TCO) en de bedrijfswaarde.

Door de levensduur van de woningen te verlengen met dertig of vijftig jaar, ontstaan er kansen voor kosten- en energiebesparing bij grootschalige vernieuwingsprojecten. De TCO-berekeningsmethodiek levert duidelijkheid over de éénmalige investeringen én over de toekomstbestendigheid op het gebied van onderhoud, wooncomfort en energielasten. Winnaar SCoop is een consortium van Hemubo Bouw, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Cauberg Huygen en KCP. Zij werkten het meest energie-ambitieuze concept uit met een besparing van meer dan 60%. Geleverde diensten door bbn:

  • beoordeling investeringskosten;
  • beoordeling meerjarenonderhoudsplan;
  • beoordelen technische en woonkwaliteit;
  • beoordeling huren en bedrijfswaardeberekening.

Facts and figures

Opdrachtgever

Woningcorporatie QuaWonen te Krimpen aan den IJssel

Geleverde diensten

Omvang

240 woningen

Meer van een bbn bebouwde wereld