Rozet: Kenniscluster Arnhem

Rozet is 1 september 2013 open gegaan als het huis van de bibliotheek, Historisch Museum, Kunstbedrijf, Kunstuitleen en Volksuniversiteit Arnhem. In december gaat ook het Erfgoedcentrum open dat een levendige, laagdrempelige presentatie biedt van de geschiedenis van Gelderland en Arnhem. Het Historisch Museum Arnhem en de Gelderland Bibliotheek (onderdeel van de Bibliotheek Arnhem) werken hieraan samen.

Driehoekig terrein lag.

Het gebouw, 12.000 vierkante meter vloeroppervlak groot, is ontworpen door architectenbureau Neutelings Riedijk. De gevel bestaat uit zandkleurige, verticale prefab betonelementen. Deze zijn ofwel voorzien van reliëfs en rozetten (ornamenten met een analogie met het begrip kennis) ofwel ingevuld met glas. Daglicht kan zo tot diep in de ruimte binnendringen. Door het diepe reliëf doen de elementen ook dienst als vaste zonwering.

Rozet is deel van Cultuur in Rijnboog.

Voor de ontwikkeling van het Rijnbooggebied, dat de binnenstad verbindt met de Rijn, is gekozen voor twee culturele trekkers. Rozet is de ene, het kunstencluster (Museum voor Moderne Kunst en Focus Filmtheater) wordt het andere. Rozet en kunstencluster worden via een aantrekkelijke looproute met elkaar verbonden

bbn adviseurs is nauw betrokken geweest bij de vorming van de visie op het concept van Rozet. Zij heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van synergie en heeft de visie uiteindelijk vertaald in een programma van eisen en een massastudie. Bbn heeft verder de budgetbepaling van het project verzorgd. De budgetbepaling bestaat uit het opstellen van de bouwkostenraming en de stichtingskosten raming inclusief het opstellen van het budget voor de inrichting.

Juni 2014:Prijs BNA Beste Gebouw 2014

Facts and figures

Geleverde diensten:
Huisvestingsadvies, Vastgoedadvies
Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem
Omvang:
12.000 m²

Deel deze pagina