Professionalisering beheer en onderhoud Het Gastenhuis

Het Gastenhuis biedt wonen en zorg aan voor mensen met dementie. Door middel van kleinschalig wonen, verspreidt over 22 vestigingen in heel Nederland, kunnen mensen een zo normaal mogelijk leven leiden. Het Gastenhuis heeft een vrij nieuwe vastgoedportefeuille, met daarin grotendeels nieuwbouw vestigingen en een aantal gerenoveerde vestigingen. Achter de schermen wordt het technisch beheer en onderhoud uitgevoerd. Het Gastenhuis heeft, in samenwerking met bbn adviseurs, inzicht en overzicht gecreëerd in het beheer en onderhoud, waarmee een professionaliseringsslag is gemaakt.

Het inzicht en overzicht is gecreëerd door het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, conform de NEN 2767. Het Gastenhuis had ook behoefte om de onderhoudscontracten, met betrekking tot de installaties, te centraliseren. Deze waren veelal versnipperd in opdracht gegeven en kenden verschillende doorlooptijden. Op basis van deze behoefte is er een inventarisatie uitgevoerd van de gebouwgebonden installaties en verwerkt tot een assetlijst per vestiging. Aan de hand van de meerjarenonderhoudsplannen en de assetlijstenn is er een aanbesteding gehouden voor het meerjarig contracteren van de E&W- installaties. In de lijn van aanbesteden is er ook een uitvraag gedaan voor het binnenschilderwerk van een 5-tal vestigingen.

Een voor Het Gastenhuis passend meerjarenonderhoudsplan is tot stand gekomen met een pilot voor één vestiging. Op basis van de goedgekeurde pilot zijn de 22 vestigingen in beeld gebracht en verwerkt tot een meerjarenonderhoudsplan. Tijdens de opnames zijn gelijktijdig de gebouwgebonden installaties geïnventariseerd. Het detailniveau is zo ingericht, dat deze gegevens naadloos aansluiten op de vervolgstappen van het aanbesteden en contracteren.

bbn heeft met een vast team van adviseurs de meerjarenonderhoudsplannen en installaties in beeld gebracht. Met deze informatie is een technische vraagspecificatie en gunningsleidraad opgesteld door onze adviseur met als specialisatie aanbesteden en contracteren. Op die manier hebben we voor Het gastenhuis de best passende marktpartij weten te contracteren.

Het Gastenhuis heeft via bbn nu een viewlicentie voor O-Prognose om daarmee de meerjaren-onderhoudsplannen te beheren. Tijdens de opstartfase van de nieuwe gecontracteerde installatiepartij blijft bbn nauw betrokken. Na afloop is bbn gevraagd voor een nieuw vraagstuk waarin de huidige zorgkoppelwoningen worden getransformeerd naar individuele zorgappartementen.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Vastgoedmanagement
Opdrachtgever:
Het Gastenhuis
Omvang:
22 vestigingen

Deel deze pagina