Poppodium Almelo

Almelo wil gestructureerd en weloverwogen groeien. Om deze groei kwalitatief en kwantitatief in de juiste banen te leiden, heeft de gemeente Almelo een Masterplan ontwikkeld. Dit Masterplan geeft een visie weer op de groei van Almelo in de komende 30 jaar.

Het Masterplan voor de binnenstad van Almelo heeft een enorme impuls gegeven aan belangrijke plannen. Voor deze plannen zijn nu besluiten genomen gericht op de realisatie van onder andere de nieuwbouw van een poppodium.

In het Masterplan is de wens uitgesproken om de Westerdok – waar ook de haven toebehoort – meer bij het centrum te betrekken. Dit is dan ook de beoogde locatie voor het Poppodium die gesitueerd zal worden op de hoek van Haven Noordzijde en De Grenzen. Het gebied tussen de Havenkop en het Poppodium kan zich ontwikkelen tot een ontspannen, boulevardachtige uitloper van het centrum.

Door UN Studio is een Schetsontwerp gemaakt. Het plan gaat uit van een grote en een kleine zaal. Daarnaast wil de gemeente diverse oefenruimten realiseren voor bands. Het poppodium krijgt ook een discotheekfunctie en eenmaal in gebruik genomen, zullen er maximaal 1.500 bezoekers terecht kunnen. Het gebouw zal minstens 40 m lang, 25 m breed en ongeveer 10 m hoog worden.

De werkzaamheden van bbn adviseurs betreffen de bouwkostenbegeleiding in de VO- en DO-fase.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement, Huisvestingsadvies
Opdrachtgever:
UN Studio Van Berkel & Bos:
Architect:
UN Studio Van Berkel & Bos

Deel deze pagina