Oval Tower Amsterdam

De Ovale Toren was 10 jaar in gebruik en staat op een bijzondere locatie. Om de verhuurbaarheid te optimaliseren heeft de eigenaar (DEKA Immobilien GmbH) besloten tot een renovatie. Het gebouw is verduurzaamd en beter geschikt gemaakt voor het ‘Nieuwe Werken’.

bbn adviseerde DEKA in opdracht van DTZ Zadelhoff Property Management B.V. en begeleidde de renovatie. 10 jaar geleden is bbn ook betrokken geweest dit project. Een van de markantste gebouwen nabij de Amsterdam ArenaA en Villa ArenA is de Ovale Toren. bbn was al betrokken bij de nieuwbouw en begeleidde ook de renovatie.

Naast de verduurzaming en het Nieuwe Werken waren het beter geschikt maken voor meerdere huurders (multi tenant) en het verbeteren van de entree de thema’s. Vanwege het internationale karakter van het gebouw, de eigenaar en de huurders was voor duurzaamheid de doelstelling LEED Gold. LEED is vergelijkbaar en op sommige punten strikter dan BREEAM. Het gebouw zal een van de eerste bestaande gebouwen in Nederland zijn met het LEED label. Ook de huurders zijn gestimuleerd om voor hun inbouwpakket een LEED certificaat te behalen.

Vooruitlopend op het vertrek van de oorspronkelijke huurder, is onderzocht met welk renovatiepakket het beste resultaat kon worden bereikt. Zowel qua verhuurbaarheid, toekomstwaarde als exploitatiekosten. Toen de eerste nieuwe huurder zich aandiende, kon direct met de opdrachtgever en het ontwerpteam het plan voortvarend uitgewerkt worden.

bbn stuurde het ontwerp- en renovatieproces aan en verzorgde het bouwkostenmanagement. Ook zijn de vergunningen en aanbestedingen geregeld en de planning en de kwaliteit bewaakt. Tijdens de uitvoering zijn de inbouw- en gebruikerspakketten geïmplementeerd en voerde bbn directie en toezicht uit. Het gebouw heeft een hoogte van 95 meter en telt 24 verdiepingen, met onder het gebouw een grote parkeergarage. De nieuwe entree is gerealiseerd aan de ArenA-boulevard in de zichtlijn vanaf het station ArenA Bijlmer.

Facts and figures

Opdrachtgever

DTZ Zadelhoff Property Management B.V./DEKA Immobilien GmbH

Architect

OPL Architecten

Omvang

28.500 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld