Onderzoek onderwijshuisvesting Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiermee levert zij een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur. Het onderzoek waar de rekenkamer bbn adviseurs als expert onderwijshuisvesting heeft ingehuurd is een vervolg op een eerder door de Rekenkamer uitgevoerd onderzoek; ‘Open Venster’. Rekenkamer Rotterdam heeft in dit vervolgonderzoek onderzocht of de gemeente haar werkwijze heeft verbeterd, hoe het in zijn algemeenheid staat met de onderwijshuisvesting in de gemeente en de besteding van maatschappelijke middelen. Bbn adviseurs heeft op al deze onderdelen een inhoudelijke bijdrage geleverd en de rekenkamer geïnspireerd de casus vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de adequate onderwijshuisvesting voor het (Speciaal) Primair en Voortgezet onderwijs in de gemeente (de zogenaamde zorgplicht). Hierbij kan de gemeente twee rollen hebben; de rol als bouwheer en de rol als toetser. Onze expertise is ingezet bij het onderzoek naar het gemeentelijke proces met betrekking tot onderwijshuisvesting in algemene zin, als bij door de rekenkamer gemaakte selectie van nog lopende en afgeronde projecten waarbij de gemeente afwisselend al dan niet bouwheer was. Wij hebben de werkelijke wijze van uitvoering van de projecten getoetst aan de door de gemeente zelf vastgelegde werkwijze. Hierbij is naast het proces ook aandacht geweest voor het beheersen van de GROTICK aspecten. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren hebben wij literatuur- en documentonderzoek uitgevoerd, interviews gehouden met de betrokkenen en analyse sessies met de onderzoekers van de rekenkamer gehouden.

Lees hier het rapport van de Rekenkamer.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Huisvestingsadvies
Opdrachtgever:
Rekenkamer Rotterdam

Deel deze pagina