Onderwijslocatie Leerpark Dordrecht

Het Leerpark in Dordrecht is een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij een scholengebied uit de jaren zestig wordt getransformeerd tot een levendige gemengde wijk. Gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College hebben hun krachten gebundeld in de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark.

Het Leerpark is circa 25 ha. groot en ligt ten zuidwesten van het centrum van Dordrecht. Het plangebied bestond uit een aantal scholen en was buiten de schooltijden uitgestorven. De opgave was een levendige wijk te maken waar er naast onderwijs tevens ruimte is voor bedrijvigheid, ontspanning en wonen. Het Leerpark als dynamisch en bruisende wijk die kan dienen als contextrijke leeromgeving. Met een uitgebreide aanbestedingsprocedure (in concurrentie gerichte dialoog) zijn Proper Stok en Heijmans in 2004 geselecteerd als ontwikkelaar en bouwer. Zij hebben het plan ontwikkeld met West 8 als stedenbouwkundige, de scholen zijn ontworpen door Mecanoo, DKV, Herzberger, SeArch en NL architects.

Het project bestaat uit een nieuw ROC van 22.000 m2, twee vmbo’s en een sportvoorziening (ca. 22.000 m2). Daarnaast 450 woningen en 30.000 m2 (onderwijs gerelateerde) bedrijven en kantoren. De scholen zijn gerealiseerd en er is gestart met de bedrijfsruimten en de woningbouw. bbn heeft voor dit project de volledige externe begeleiding van de opdrachtgever verzorgd, in de vorm van het leveren van de projectdirecteur, het procesmanagement en het projectsecretariaat; het organiseren en begeleiden van het aanbestedingsproces; gebruikersbegeleiding, plantoetsingen, technische begeleiding en dergelijke. Bijzonder op het Leerpark is de Duurzaamheidfabriek; een gebouw waarin startende ondernemers, groene investeerders en jong technisch talent elkaar opzoeken bij de ontwikkeling van duurzame producten en productiemethoden. bbn heeft het project- en bouwkostenmanagement verzorgd.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwmanagement, Gebiedsontwikkeling, Vastgoedadvies
Opdrachtgever:
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.:

Deel deze pagina