Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Vastgoed gemeente Binnenmaas

Vastgoed gemeente Binnenmaas

Gemeente Binnenmaas heeft meerdere panden, waarvoor zij de verantwoordelijkheid voor exploitatie, beheer en onderhoud heeft, uitbesteed aan Bres Accommodaties.

Voor een goede overdracht van de exploitatie en het beheer en onderhoud van deze maatschappelijke accommodaties, was het van belang dat er een rapport ten aanzien van de bouwtechnische staat van de panden werd opgesteld. Hiervoor diende een nulmeting plaats te vinden. Vanuit deze nulmeting volgde een meerjarenonderhoudsplanning voor een periode van 30 jaar voor regulier jaarlijks uit te voeren onderhoud en groot-c.q. vervangingsonderhoud van bouwdelen uitgezet in de tijd.

In opdracht van Bres Accommodaties heeft bbn adviseurs de nulmeting uitgevoerd en een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor het planmatig onderhoud van diverse accommodaties van de gemeente Binnenmaas.

Gemeente Binnenmaas heeft meerdere panden, waarvoor zij de verantwoordelijkheid voor exploitatie, beheer en onderhoud heeft, uitbesteed aan Bres Accommodaties.

Voor een goede overdracht van de exploitatie en het beheer en onderhoud van deze maatschappelijke accommodaties, was het van belang dat er een rapport ten aanzien van de bouwtechnische staat van de panden werd opgesteld. Hiervoor diende een nulmeting plaats te vinden. Vanuit deze nulmeting volgde een meerjarenonderhoudsplanning voor een periode van 30 jaar voor regulier jaarlijks uit te voeren onderhoud en groot-c.q. vervangingsonderhoud van bouwdelen uitgezet in de tijd.

In opdracht van Bres Accommodaties heeft bbn adviseurs de nulmeting uitgevoerd en een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor het planmatig onderhoud van diverse accommodaties van de gemeente Binnenmaas.

Facts and figures

Opdrachtgever: Bres Accommodaties BV
Print Friendly, PDF & Email