Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Gebouwen Asielzoekerscentrum (AZC) Leersum

Gebouwen Asielzoekerscentrum (AZC) Leersum

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en de huisvesting van asielzoekers. Het COA heeft daarom vastgoed in bezit dat regelmatig onderhoud behoeft. In 2009 is een groot aantal onderhoudsprojecten door bbn adviseurs begeleid. In asielzoekerscentrum (AZC) Leersum werd een bestaande ringleiding vervangen door een nieuwe drinkwaterleiding en een nieuwe bluswaterleiding.

Uitvoeringsbegeleiding

bbn adviseurs begeleidde het project tijdens de uitvoering. Het project diende in een korte tijd en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners van de woongebouwen en de gebruikers van de kantoorgebouwen uitgevoerd te worden. Er dienden tijdelijke voorzieningen te worden aangebracht om de aanvoer van voldoende drinkwater te waarborgen. Er werden wekelijks bouwvergaderingen gehouden, waarbij er heldere afspraken werden gemaakt over de doorlooptijd. Daarnaast werd er vrijwel dagelijks gecommuniceerd over de planning van de werkzaamheden. Deze planning was gefaseerd, om de overlast tot een minimum te beperken.

Communicatie

Deze communicatie naar bewoners en COA-medewerkers is van groot belang bij een dergelijk project. Zelfs bij kleine wijzigingen in de dagelijkse planning werden deze direct met de locatie afgestemd, zodat dit aan de bewoners konden worden doorgeven. Vooral deze duidelijke communicatie was de sleutel tot het succes en het welslagen van het project.

bbn adviseurs heeft de uitvoerende partijen aangestuurd, de planning en de kwaliteit bewaakt, het meer- en minderwerk afgehandeld, de communicatie met de locatie verzorgd en de oplevering begeleid.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en de huisvesting van asielzoekers. Het COA heeft daarom vastgoed in bezit dat regelmatig onderhoud behoeft. In 2009 is een groot aantal onderhoudsprojecten door bbn adviseurs begeleid. In asielzoekerscentrum (AZC) Leersum werd een bestaande ringleiding vervangen door een nieuwe drinkwaterleiding en een nieuwe bluswaterleiding.

Uitvoeringsbegeleiding

bbn adviseurs begeleidde het project tijdens de uitvoering. Het project diende in een korte tijd en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners van de woongebouwen en de gebruikers van de kantoorgebouwen uitgevoerd te worden. Er dienden tijdelijke voorzieningen te worden aangebracht om de aanvoer van voldoende drinkwater te waarborgen. Er werden wekelijks bouwvergaderingen gehouden, waarbij er heldere afspraken werden gemaakt over de doorlooptijd. Daarnaast werd er vrijwel dagelijks gecommuniceerd over de planning van de werkzaamheden. Deze planning was gefaseerd, om de overlast tot een minimum te beperken.

Communicatie

Deze communicatie naar bewoners en COA-medewerkers is van groot belang bij een dergelijk project. Zelfs bij kleine wijzigingen in de dagelijkse planning werden deze direct met de locatie afgestemd, zodat dit aan de bewoners konden worden doorgeven. Vooral deze duidelijke communicatie was de sleutel tot het succes en het welslagen van het project.

bbn adviseurs heeft de uitvoerende partijen aangestuurd, de planning en de kwaliteit bewaakt, het meer- en minderwerk afgehandeld, de communicatie met de locatie verzorgd en de oplevering begeleid.

Facts and figures

Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Print Friendly, PDF & Email