Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) verzorgt hoger beroepsonderwijs op maat voor de kennismaatschappij van morgen. Door middel van onder andere toegepast onderzoek, consultancy, opleiding en training alsmede ICT-toepassingen stelt de NHL kennis beschikbaar voor zowel profit als non-profit organisaties in de Noordelijke regio.

Op dit moment is de Hogeschool gehuisvest op twee grote locaties in Leeuwarden en nog een aantal kleinere locaties buiten de stad. Na het onderzoeken van diverse opties is besloten om de NHL te huisvesten op een locatie in het Rengerspark. De NHL ontwikkelt zich momenteel van een organisatie met een aanbodgestuurd standaardproductenpakket tot een leeromgeving die vraaggestuurd en vraaggerelateerd werkt. Dit stelt de nodigde eisen aan de flexibiliteit van de nieuwe huisvesting. Het bestaande complex (De Bouhof) zal volgens deze eisen worden uitgebreid en aangepast tot een volwaardige en moderne unilocatie. Het totale complex van de NHL zal de grootte hebben van circa 43.000 m² en dient gerealiseerd te worden binnen een all-in budget van € 55 miljoen.

Het vernieuwde complex zal bovendien deel gaan uitmaken van de Kenniscampus. De Kenniscampus is een samenwerking van de NHL met de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN), het Van Hall Instituut (VHI), de gemeente Leeuwarden en de Provincie Friesland. De samenwerkende onderwijsinstellingen zijn gesitueerd in een gebied met kennisintensieve bedrijvigheid.

Architectuurstudio Herman Hertzberger is via een Europese selectieprocedure gekozen door de NHL als architect van de uitbreiding en renovatie van De Bouhof. Vervolgens zijn de adviseurs (projectmanagement, constructeur en installatie adviseur) eveneens via een Europese selectieprocedure geselecteerd. Voor de discipline bouwmanagement is daarbij de keuze gevallen op bbn adviseurs. bbn adviseurs heeft het integrale bouwprojectmanagement en de financiële procesbewaking verricht.

Facts and figures

Opdrachtgever

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Geleverde diensten

Architect

Architectuurstudio Herman Hertzberger

Omvang

42.000 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld