Nieuwbouw bassischool Fridtjof Nansen, Rotterdam

Basisschool Fridtjof Nansen in Rotterdam krijgt een nieuw en duurzaam gebouw. Het gebouw wordt gasloos en voldoet aan de huidige BENG eisen. Een subsidieregeling van de gemeente Rotterdam maakt het mogelijk veel groen aan te brengen op en om het gebouw.

nieuwbouw

De basisschool uit Rotterdam vernieuwt omdat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de technische en functionele eisen van deze tijd. Ook is de school nu al en in de toekomst te klein voor het aantal leerlingen dat op school zit. Het tekort aan ruimte wordt op dit moment tijdelijk opgelost door aan de school gekoppelde noodgebouwen. Om de school weer te laten voldoen aan de huidige eisen en om het ruimtetekort op te lossen, heeft de gemeente Rotterdam besloten een nieuw schoolgebouw te laten bouwen. De nieuwe school komt op de locatie van het huidige gebouw. De omvang van de nieuwbouw wordt ongeveer gelijk aan het bestaande gebouw inclusief de noodlokalen.

moestuin op het dak

Leerlingen en het leerkrachtenteam zijn blij met het vooruitzicht van een nieuwe, duurzame school. De duurzame maatregelen bestaan onder meer uit zonnepanelen op het dak en een warmtepomp die zorgt voor de opwekking van warmte in het gebouw. Een subsidieregeling van de gemeente Rotterdam maakt het mogelijk veel groen aan te brengen op en om het gebouw. Naast een groen schoolplein komt er een moestuin op het dak van de school en komen er voorzieningen voor het opvangen van hemelwater rond het gebouw. Het dak wordt ook voorzien van zonnepanelen voor het duurzaam opwekken van energie.

omgevingsvergunning

Fridtjof Nansen is een Jenaplan school van stichting BOOR, het schoolbestuur van het openbare onderwijs in Rotterdam. In 2019 is BOOR samen met de school en de gemeente Rotterdam gestart met de voorbereidingen van de nieuwbouw. In januari 2020 is bbn gestart met de ontwerpfase. bdg architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwbouw. De aanvraag voor de Omgevingsvergunning is klaar en ligt vanaf eind november ter inzage bij de omgevingsdienst van de gemeente.

bbn adviseurs begeleidt voor Stichting BOOR het volledige project- en bouwkostenmanagement en de directievoering,  vanaf schets ontwerp tot en met de realisatie. Naar verwachting opent het nieuwe schoolgebouw bij de start van het schooljaar 2022/2023.

beelden: dbg architecten

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement, Directievoering en Toezicht
Opdrachtgever:
Stichting BOOR:
Omvang:
circa 2.650m² bvo
Architect:
bdg architecten

Deel deze pagina